AI-software kan kans op IC heropname verkleinen

Om de kans op een eventuele heropname van IC-patiënten te verkleinen gaat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunstmatige intelligentie testen op de Intensive Care. Pacmed Critical is een AI-softwarepakket kan de kans op een heropname van een IC-patiënt, op basis van verzamelde data, voorspellen. Als uit de test blijkt dat de AI-software goed werkt, dan is het de bedoeling dat Pacmed Critial artsen gaat ondersteunen bij de beslissing om een IC-patiënt al dan niet te ontslaan.

Lees meer op IC health