Testen in een DevOps context

Traditioneel zijn softwareontwikkeling en systeembeheer ondergebracht in twee verschillende afdelingen, met ieder hun eigen belang. Ontwikkelteams worden afgerekend op hun productiviteit, met andere woorden: hoe snel kan nieuwe functionaliteit worden opgeleverd? Voor de beheerders geldt een heel andere (tegengestelde) performance indicator, namelijk een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het systeem met een zo laag mogelijk security risico.

Lees meer op Polteq