India maakt broncode corona-app open source en start bug bounty-programma

In lijn met het Indiase beleid rondom opensourcesoftware, dat stelt dat opensourcesoftware de voorkeur geniet boven propriëtaire software, is besloten om de broncode van de Androidversie open source te maken. Om de veiligheid van de app testen en het vertrouwen onder gebruikers te vergroten is er tevens een bug bounty-programma gestart. Onderzoekers die kwetsbaarheden in de app vinden en rapporteren ontvangen hiervoor een beloning van omgerekend maximaal 1200 euro per beveiligingslek met een maximum van drie kwetsbaarheden.

Lees meer op security.nl