EuroSTAR 2019 verslag deel 2

De dag begon met een keynote van Fiona Charles van Quality Intelligence uit Canada met de titel Technology’s feet on society’s ground. Haar verhaal draaide om de niet te stuiten opmars van de technologie. Elke industriële revolutie brengt naast grote voordelen ook sociale verschuivingen en persoonlijke ongemakken met zich mee. Maar bij de revolutie die we nu doormaken komen onze privé gegevens wel heel erg onder druk te staan. In ons huis, waar we ons veilig wanen, luisteren microfoons mee, camera’s kijken mee en wie weet wat al onze gezondheids apps met die data doen en aan wie ze die data allemaal doorgeven. Volgens Fiona moeten we ons hardop de vraag stellen hoeveel we er als mens voor over hebben om van al deze nieuwe technologieën te profiteren en ons blijven afvragen wat er mis kan gaan, want als we dat niet doen dan kan er inderdaad van alles mis gaan.

Kristina Lassen Tangen

In de eerste set van parallelle tracks van de dag vertelde Kristina Lassen Tangen van Promis Qualify uit Noorwegen hoe ze de eerste grensovergang hadden ontwikkeld en getest waar vrachtwagen met goederen zonder te stoppen en de goederen aan te moeten geven over de grens kunnen rijden. Hierbij is het hele proces geautomatiseerd, waarbij ze van te voren alle informatie ontvangen zodat bij het arriveren bij de grens niet gestopt hoeft te worden. Tijdens het ontwikkelproces hebben ze getest in een levensechte omgeving, met de nieuwe software, de back-office systemen, verkeerslichten en echte chauffeurs met grote vrachtwagens.  Maar ook zaken als hevige sneeuwval, extreme kou, vieze kentekenplaten en slechte wifi zijn in de testen meegenomen. Erg grappig ook om de filmpjes te zien van situaties die verkeerd gingen.

Ingo Philiph

Ingo Philiph van UiPath uit Oostenrijk vatte mooi samen hoe de test community tegen exploratory testen aankijkt, althans wat de verschillende meningen zijn. Want is exploratory testen nou iets wat je doet of is het een manier om iets te doen? En het grootste struikelblok: Is al ons testen niet exploratory? Ingo liet zien dat exploratory testen veel meer is dan een beetje rondklikken en het zoeken naar bugs. Met de juiste aanpak en het gebruik van heuristiek en test technieken kan exploratory testen een ontzettend effectieven manier zijn om in de steeds sneller manier van ontwikkelen de kwaliteit te bewaken en te bestempelen.

Marina Bechaalani

De presentatie van Marina Bechaalani van Murex uit Libanon ging over de geleverde kwaliteit van een product en of de eindgebruiker gekregen heeft wat hij wilde. Ze basseerde haar verhaal op een uitspraak van Jerry Weinberg, namelijk Kwaliteit is waarde voor iemand, later aangevuld met de woorden van Michael Bolton: op een bepaald moment, en nog weer later aangevuld met de woorden van James Bach: die er toe doet. Dus dan krijg je: Kwaliteit is waarde voor iemand, op een bepaald moment, die er toe doet. Maar hoe meten we dat dan vroeg Marina zich af. Daarom ontwikkelde ze een manier om dit vast te kunnen leggen door vooraf te beschrijven wat er werd verwacht en hoe dit gemeten zou gaan worden.  Om vervolgens achteraf vast te leggen door middel van welke feedback dit is gecontroleerd en vergeleken. Hierdoor ontstonden metrics die succesvol worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over wanneer te releasen en wat voor impact de release gaat hebben op de beleving van de eindgebruikers.

Martin Boesgaard van PII Guard uit Denemarken besprak het probleem dat het steeds moeilijker wordt om goede testdata te verkrijgen vanuit productie data zonder daarbij privacy wetten te overtreden. Terwijl voor goede testresultaten goede productie like testdata toch essentieel is. Martin liet zien aan welke regels men zich moet houden bij het genereren van testdata en welke technieken er mogelijk zijn om testdata uit productiedata te verkrijgen die wel voldoet aan die regels. Zo besprak hij onder andere anonimiseren, pseudonimisering, het gebruik van synthetische data, toepassen van tokens en encryptie met behoud van het juiste formaat.

René Tuinhout

Naast de tracks was er ook een workshop gegeven door René Tuinhout van RDW uit Nederland. In de workshop belicht René het belang van een goed verhaal kunnen vertellen. Helemaal als tester is het belangrijk om je boodschap goed te kunnen verkondigen en te kunnen communiceren met alle partijen waar een tester mee te maken krijgt. René’s boodschap is dat iedereen zijn of haar boodschap kan overbrengen en dat dat niet moeilijk is maar zelfs leuk is om te doen.

The Huddle

Koffiepauze

Martin Karsberg

Na de koffiepauze volgde dan de tweede sessie van parallelle tracks. Martin Karsberg van Infotiv uit Zweden liet ons zien dat testen in de toekomst nog fantastischer wordt. Nieuwe ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld artificial intelligence, brengen nieuwe uitdagingen met zich mee en nieuwe manieren van testen. Testen wordt alleen maar nog uitdagender en spannender. De toekomst blijft om mensen gaan en hoe die samenwerken met alle nog uit te vinden nieuwe technologieën. Een mooie kans voor alle testers om vooraan mee te lopen richting de toekomst.

Claudia Badell

De presentatie van Claudia Badell van Portchain uit Uruguay ging over usability testen en hoe we als tester op die manier een brug kunnen slaan tussen hoe de software gebouwd is en hoe gebruikers deze software vervolgens gebruiken. Want vaak genoeg zitten hier verschillen tussen. Zelf maakt Claudia veel gebruik van de usability vuistregels van Jakob Nielsen, zoals onder andere het altijd zichtbaar zijn van de status van het te testen systeem, de overeenkomst tussen het systeem en de echte wereld, de vrijheid van gebruikers om het systeem anders te gebruiken dan bedoeld of het voorkomen van fouten.

Petr Riha

Petr Riha van Neoris uit Tsjechië introduceerde aan het publiek hoe er binnen de wereld van het cement maken wordt omgegaan met testen en kwaliteit. Want buiten de gebruikelijke test vraagstukken komen er in die wereld ook nog allerlei regelgevingen bij kijken. Verbazingwekkend hoeveel er schuil gaat achter het op het eerste gezicht zo eenvoudige proces van het maken van zo iets simpels als cement. 30.000 gebruikers en meerdere ontwikkel teams in 25 landen op verschillende continenten. Een mooi praktijk verhaal.

Lunch

Next Generation Keynotes

Na de lunch was het de beurt aan 3 keynote sprekers onder de titel Next Generation Keynotes. Hiermee wil de EuroSTAR organisatie beginnende sprekers helpen een volgende stap te zetten in hun sprekers carrière. Onder begeleiding van Fiona Charles mochten ze alle drie een keynote houden van een kwartier op het hoofdpodium. Zo sprak Adonis Celestine van Cognizant uit Nederland over customer experience. Als een website langzaam is dan geeft iemand het na 2 seconden al op en gaat op zoek naar een andere website. In de al maar steeds digitaler wordende wereld is customer experience steeds belangrijker an het worden. Om problemen op te lossen die klanten tegen komen moet je als een klant denken. Meet de ervaringen van klanten. Digitaal zijn draait allemaal om meer menselijk zijn. Shelley Lambert van IBM uit Canada vertelde over Scaffolding. Scaffolding is een aanpak waarbij de leraar leerlingen stimuleert om zelfstandig stappen te maken in het leren. De leraar biedt tijdelijk hulp, waarbij hij de leerling uitdaagt om ‘hardop te denken’ zodat de leerling zelf met antwoorden komt. Het woord ‘scaffold’ betekent letterlijk steiger. En Ryan Volker leerde ons als testers om beter naar voren te brengen wat onze kwaliteiten zijn en hoe we waarde toevoegen aan het ontwikkelproces. Want testers onderling weten dat wel van elkaar, maar juist de klant heeft moeite om dit te doorzien. Want juist in deze tijd van veranderingen en het zoeken naar de nieuwe rol voor de tester is het meer dan ooit belangrijk om te laten zien dat wij als testers er toe doen.

Sanne Visser

Na de Next Generattion Keynotes kwam weer een serie van parallelle tracks. Sanne Visser uit Nederland en winnares van The RisingSTAR award vorig jaar hield een praatje over de grootste rampverhalen rondom blockchain, hierbij puttend uit haar analyse van blockchain bugs voor de Blockchain Testing Community. Miljoenen dollars gingen verloren en hele blockchain netwerken hielden er mee op. Deze horror verhalen helpen nu de blockchain testcommunity bij het opstellen van best practices door alle bugs te vinden, te beschrijven, te benoemen en in te delen in groepen.

Emilia Lendzion-Barszcz

Emilia Lendzion-Barszcz van SII uit Polen vertelde over performance testen en hoe het gebrek daaraan slecht kan zijn voor het aanzien van je project en het moraal van je team. Het bestuderen van performance test resultaten helpt bij het begrijpen hoe een systeem werkt onder de motorkap. Ze gaf verder aan dat de tijdsduur van verschillende acties relatief is en dat we met de resultaten van de performance testen onze ontwikkelaars kunnen helpen om betere software te bouwen.

Rohit Singhal

Rohit Singhal van EBAY uit Duitsland wil dat we onze klanten blij maken. De beste manier om dit te bereiken is het achteraf meten en analyseren van de tevredenheid van de klant. De gemeten en geanalyseerde klanttevredenheid krijgt zelfs nog meer waarde als je deze combineert met de functionele testen en continuous integration, zodat deze vanzelf worden meegenomen in het volgende traject.

Adam Matlacz

Adam Matlacz van Demant Tech Centre uit Polen vertelde over hoe hij als test manager door schade en schande wijs is geworden. Hij was bij zijn eerste opdracht nog compleet in de stress en moest constant overwerken om de zaak bij elkaar te houden. Hoe anders is het nu. Nu staat hij in het midden van al zijn teams als zijnde lijm en heeft elk van zijn teams een eigen leider. De boodschap van Adam is dat je geen formele positie hoeft te hebben om grote veranderingen door te voeren binnen je werk of team.

Chris McKillop

Chris McKillop van Turalt uit Canada gaf een workshop over hoe artificial intelligence (AI) de ontwikkeling van software aan het veranderen en hoe daardoor ook het testen automatisch ook aan het veranderen is. Hij liet zien hoe je met verschillende op AI gebaseerde testtools de effectiviteit van je testen kunt verhogen.

Kateryna Sprynsian

Na de middagpauze was het tijd voor de laatste parallelle sessies van de dag. Kateryna Sprynsian van Badoo uit Engeland sprak over hoe haar team in anderhalf jaar van 10% naar 90% geautomatiseerde testen was gegaan. Dit hebben ze bereikt door de ontwikkelaars beter te leren testen en ze bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als het aankomt op de kwaliteit. Want als er minder fouten worden gemaakt dan scheelt dat bugs en wordt de kwaliteit hoger. Daarnaast stelde ze automatische testen op op hetzelfde moment dat de ontwikkelaars de software aan het bouwen waren zodat het een gezamenlijke klus werd waarin de testers en de ontwikkelaars elkaar konden en wilde ondersteunen.

Jantien van der Meer

Jantien van der Meer van Bartosz uit Nederland vertelde hoe goedlopende teams door externe factoren zomaar opeens kunnen veranderen in een niet goed lopend team waar de meest basale zaken opeens niet meer vanzelfsprekend zijn. Ons onderbewustzijn neemt in momenten van stress ons bewustzijn over waardoor we niet meer helder kunnen nadenken. Een tester is de aangewezen persoon om het team er van bewust te maken wat ons onderbewustzijn ons laat doen. En zodra je doorhebt wat er gaande is, heb je de controle weer terug.

Wim Decoutere

Wim Decoutere van CTG uit België leerde ons de term “Code smells”.  Hiermee wordt code bedoelt die er op het eerste gezicht goed uitzet en doet wat het moet doen, maar hoe dieper je die code induikt hoe meer het begint te stinken, tot je zelfs op verrotte code stuit die er voor kan zorgen dat de code niet onderhoudbaar is of een slechte performance heeft. Want zelfs als je alle testtechnieken onder de knie hebt dan kun je nog steeds slecht testgevallen schrijven. Wees je er van bewust dat er een aantal anti patronen bestaan voor handmatige testcases waarin de meest voorkomende problemen worden beschreven als het aankomt op het opstellen van handmatige testcases. En juist door gebruik te maken van ontwikkel patronen kun je betere handmatige testgevallen opstellen.

Kwesi Peterson

Kwesi Peterson van Metaswitch uit Engeland vertelde hoe je een betere tester kunt worden door je nederig op te stellen. Dit kun je bereiken door jezelf drie vragen te stellen. Durf ik me kwetsbaar op te stellen? Door bijvoorbeeld vragen te stellen als je iets niet weet. Ben je compleet toegewijd om echt nieuwsgierig te zijn? Want dat is één van de beste eigenschappen van een tester. En ben je bereid om empathisch te zijn als tester? Zodat je mensen aanvoelt en met alle stakeholder en teamgenoten kunt communiceren.

Alexandre Bauduin

De dag werd afgesloten met de keynote van Alexandre Bauduin van Consulteer uit Zwitserland. Zijn verhaal ging over hoe hij de complexe systeemtesten van een levensechte Boeing 777 flight simulator in goede banen moest leiden. Hierbij kwam zijn ervaring als piloot goed van pas, want door deze te combineren met zijn kennis van test design wist hij alle uitdagingen die op zijn pad kwamen te overwinnen. Zo moest hij rekening houden met alle regels die werden opgelegd door de luchtvaart autoriteiten, moest hij de geautomatiseerde testen organiseren en prioriteren, was een regressie testset nodig die hoorde bij een systeem waar geen ruimte is voor fouten, omdat fouten in de luchtvaart vaak meteen fataal zijn. Het moto van Alexandre is dat je nooit moet opgeven en creatief moet zijn. Er zijn geen goede of slechte testtechnieken, maar er is wel een goede voor wat je op dat moment aan het testen bent.

Het avond programma bestaat uit het Gala Award Dinner waar de jaarlijkse prijzen werden uitgereikt. Het Gala Award Dinner vindt plaats in het Zofin Palace. Hierover volgt later nog een nieuwsbericht met de winnaars van de awards.