Training: Capturing Agile Requirements by Example – Nieuwe naam, verbeterde training!

Als (business) analist, ontwikkelaar, tester of anderszins betrokkene in een agile team kent u het belang van de juiste requirements om tot de juiste software te komen. Tevens is het helder dat deze software aan de kwaliteitseisen moet voldoen. In deze workshop leert u intensief en effectief samenwerken om snel en efficiënt de juiste specificaties en requirements op te stellen waarmee het mogelijk is de juiste software op te leveren en deze (geautomatiseerd) te testen. Zo weet u zeker dat de gewenste specificaties ook worden gerealiseerd en producten opgeleverd worden waar een eindgebruiker echt iets aan heeft (Software an end-user really CAREs about).

Succesvol werken in een agile omgeving
U bent op zoek naar manieren om op een snellere, effectievere wijze en met zo min mogelijk ‘waste’ software te specificeren, ontwikkelen en testen. Met de CARE mindset en hulpmiddelen is het mogelijk om software te maken waar een eindgebruiker daadwerkelijk op zit te wachten. Binnen deze training gaat u actief aan de slag met diverse werkvormen zoals Behaviour Driven Development, Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example.

Behaviour Driven Development (BDD)
BDD stelt het gedrag van de eindgebruiker centraal en borduurt voort op de principes van (Acceptance) Test Driven Development en Domain Driven Design (DDD). In combinatie met Impact Mapping en Specification by Example is het mogelijk tot de juiste specificaties te komen en te zorgen dat software wordt gebouwd en getest die ook daadwerkelijk aan de wensen en eisen van de klant voldoet.

Impact Mapping en Event Storming
Impact Mapping is een werkwijze die niet primair gaat over techniek, maar over de impact die de software moet hebben (wat) op de eindgebruiker (wie) en hoe dat is te bereiken. Maar belangrijker nog is de vraag: waarom willen we dit? Met Event Storming kan vervolgens op een interactieve wijze de Impact Map of User Story vertaald worden naar een functioneel proces.

Example Mapping en Specification by Example (SbE)
SbE is een aanpak waarbij niet langer gewerkt wordt met abstracte omschrijvingen maar met concrete voorbeelden van de impact die de software moet hebben op de eindgebruiker. Om tot deze voorbeelden te komen kan Example Mapping ingezet worden.

Uitgangspunten van deze training zijn het verzamelde gedachtengoed van onder andere:

  • Gojko Adzic: Impact Mapping, Specification by Example
  • Kent Beck: Test-Driven Development
  • Dan North: Behaviour Driven Development
  • Alberto Brandolini: Event Storming

In deze training leert u deze verschillende werkvormen door theorie en oefeningen toe te passen. Inschrijven via de website van Improve Quality Services