Testen van open source vergt extra aandacht

Recente debacles met de najaarsupdate van Windows 10 tonen aan dat ook na grondig testen eigenlijk nog meer testen nodig zijn. Bij Microsoft voltrekt het hele ontwikkel- en testproces zich nog binnen één bedrijf. Bij de ontwikkeling van opensource-code moet de community zich de testdisciplines zelf opleggen, maar ook rekening houden met andere communities.

Lees hier meer.