Video van een avond met James Bach

Op 3 maart kwam testexpert James Bach naar Utrecht om daar de door hem onlangs gepubliceerde white paper toe te lichten. Hij schreef het document samen met Michael Bolton en het draagt de titel “A context-driven approach to automation in testing”. Huib Schoots heeft deze avond bijna in z’n geheel vastgelegd en de video online gezet. Bekijk de video hieronder.

Het afgelopen jaar hebben James en Michael samen hun ideeën uitgewerkt over de relatie tussen testen en tools in Rapid softwaretesten. Er zijn veel manieren waarop tools gebruikt kunnen worden om softwaretesten te ondersteunen. Maar helaas worden tools heel slecht ingezet wat leidt tot verschrikkelijke verspilling en verwarring in een toch al moeilijk probleem.

James Bach is één van de meest invloedrijke en inspirerende softwaretester ter wereld. Hij is auteur van onder andere het boek Lessons Learned in Software Testing‘. Daarnaast is hij trainer, blogger, grondlegger van Rapid softwaretesten en voorvechter van skilled exploratory software testing.