Verslag Continuous Delivery Conferentie 2015

De conferentie werd geopend door de dagvoorzitter Amir Arooni. Hij benadrukte dat de huidige IT problemen, klantvragen, benodigde snelheid en veranderende omstandigheden het beste kunnen worden aangepakt met Continuous Delivery (CD).

Continuous Delivery Conference 2015 - 2
De eerste keynote was van Doc List, van het bedrijf Agile Velocity, die vertelde dat CD vraagt om continue communicatie. Zijn verhaal leerde de zaal een aantal zaken waarmee organisaties hun communicatie en samenwerking naar een hoger niveau kunnen tillen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met conflicten. Er zijn verschillende soorten conflicten die elk op een andere manier aangevlogen kunnen worden. Je kunt conflicten uit de weg gaan, je kunt je er bij neer leggen en toegeven, je kunt je er tegen verzetten en er tegen in gaan of je kunt samen op zoek gaan naar een compromis. Met compromissen behaal je het meeste voordeel en succes binnen een organisatie. Ga niet uit van aannames maar controleer je waarnemingen en probeer je in te leven in de andere persoon. Binnen CD en Agile draait het ook om samenwerken. In plaats van elkaar tegen te werken in een wij-zij situatie, ga je nu samen, door op verschillende manieren te continue te communiceren, voor het creëren van toegevoegde waarde van hoge kwaliteit.

Continuous Delivery Conference 2015 - 3
De tweede keynote werd gegeven door Steve Smith, werkzaam bij Always Agile Consulting, met de titel “The Death of Continuous Integration”. Hij ziet een trend dat door de steeds makkelijkere feature branching binnen CD er steeds vaker over Continuous Integration heen gestapt wordt. Terwijl deze twee toch echt niet zonder elkaar kunnen. Bij feature branching gaan meerdere feature teams meerdere keren per dag met hun code naar productie. Hierdoor wordt het samenvoegen van de code van de verschillende teams een moeilijke opgave. Echter door het juist of anders gebruiken van de diverse ontwikkeltools en door het toepassen van pair programming is continuous integration nog steeds toe te passen in combinatie met feature branching.

Continuous Delivery Conference 2015 - 4
De eerste parallelle sessie die bezocht werd was die van Lianping Cheng, van het bedrijf Paddy Power. Zijn presentatie vertelde welke obstakels zijn bedrijf heeft moeten overwinnen om CD in te voeren. Op alle vlakken moesten er veranderingen worden doorgevoerd. Andere processen moesten worden ingericht, andere tools aangekocht, teams anders ingedeeld, nieuwe mensen aangenomen en het doorvoeren van een ware cultuuromslag. Maar het resultaat mag er zijn, ook al duurde de omslag naar CD maar liefst 3 jaar. Zijn advies: volhouden, doorgaan en vooruit blijven kijken.

amy philips
De tweede sessie droeg de titel “Making Continuous Delivery work for you: The Songkick Experience” en werd gepresenteerd door Amy Philips, Head of Testing bij het bedrijf Songkick. Net als bij zoveel bedrijven was het release proces geëvolueerd gedurende de tijd. Het paste niet meer bij de enorme groei van het team en het werd al heel snel duidelijk dat ze moesten over stappen op Continuous Delivery. Net als de vorige spreker gaf ze aan dat er tijd nodig is om de veranderingen door te voeren. Niet alleen het proces moet veranderen maar, belangrijker nog, ook de mensen en de cultuur moeten veranderen. Anders is het een onmogelijke opgave. Het resultaat, jaren later, is een situatie waarin ze meerdere malen per dag toegevoegde waarde opleveren voor de gebruikers, zonder vertragingen en van hoge kwaliteit.

Continuous Delivery Conference 2015 - 6
Na de lunch was het tijd voor de derde keynote van Diego Lo Guidice, van het bedrijf Forrester, met de titel “Quality@speed”. Zijn verhaal ging over de vraag hoe we bij de huidige snelheid van releasen de kwaliteit hoog kunnen blijven houden. Want degene die het snelst hoge kwaliteit software kan releases wint de race. Uiteraard komt daar Continuous Testing bij kijken. Door de business te betrekken bij het proces van softwareontwikkeling ontstaat er een constante stroom van feedback die de kwaliteit van de software verhoogd. Daarnaast worden de testers onderdeel van het team, waar ze samen met de ontwikkelaars steeds meer checks automatiseren. Kortom testen is absoluut een belangrijk onderdeel binnen DevOps. Het testen schuift naar links, dus steeds meer naar voren in plaats van helemaal rechts aan het eind van het project. Maar als testen essentieel is, waarom heet het dan DevOps. Daarom bedacht Diego de term DevTestOps. Een term die door steeds meer mensen wordt overgenomen.

Continuous Delivery Conference 2015 - 7
Hierna was het de beurt aan Henk Richmond van PGGM, met zijn presentatie “Becoming an agile enterprise. PGGM is één van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland en maakt op dit moment de omslag naar een agile onderneming. Henk gaf aan dat de oude manier van werken niet langer past bij een snel veranderende sector. Bij PGGM hebben ze tot nu toe vier grote releases per jaar waarbij ze met alle applicaties tegelijk naar productie gaan. Het is als een grote blauwe vogel die vier keer per jaar losgelaten wordt uit zijn kooi, zonder dat je precies weet wat of wie er in die vogel zit. Na de bouw volgt er een acceptatietest, die wordt gevolgd door een regressie periode van maar liefst zes weken. Hierbij controleren ruim 80 business testers of alle bestaande functionaliteiten nog werken. De veranderende regelgeving en klantwensen vragen echter om een manier van werken die sneller de gevraagde toegevoegde hoogkwalitatieve klantwaarde kan opleveren. PGGM vond het antwoord in Continuous Delivery. Geleidelijk voeren ze deze methode in als de nieuwe manier van werken. Centraal in de aanpak staat het versimpelen van IT voortbrengingsprocessen zodat samenwerking kan groeien. PGGM is aan het overstappen op feature teams, die niet meer op applicaties gericht zijn maar op de business processen. Zoveel mogelijk checks worden geautomatiseerd, de business test mee in de sprint en accepteert waar mogelijk ook al meteen. Sommige teams kunnen al los van de vier grote releases hun code naar productie brengen, waarbij de klantvraag voorop staat en dus razendsnel beantwoord kan worden. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het enthousiasme groeit en meer en meer mensen haken aan. PGGM zit middenin de transitie en ze hebben nog een lange weg te gaan. Maar duidelijk is wel dat het absoluut de juiste weg is die ze zijn ingeslagen.

Continuous Delivery Conference 2015 - 8
Na de theepauze was het tijd voor de sessie van Aaron van Dam en Sander van Vliet van de Rabobank met hun verhaal “Continuous delivery nirvana: climbing the waterfall”. Ook bij deze bank was het een grote uitdaging om de verandering naar CD door te voeren. Ze hadden last van de houding en de overblijfselen van de waterval aanpak die ze jarenlang toegepast hadden. Het omslaan van deze houding en cultuur en het meenemen van de mensen op de nieuwe weg voelde als het beklimmen van die oude en hoge waterval. De ideale situatie deed zich echter voor toen een belangrijk project binnen negen maanden klaar moest zijn en waarbij de business zelf ook aangaf dat ze het Agile wilde aanpakken. De tijd was rijp om de vastgeroeste processen anders te gaan inrichten. Beetje bij beetje werden de veranderingen doorgevoerd en al heel snel zag iedereen de voordelen in van de CD aanpak. De cultuur begon om te slaan en steeds meer teams gaan op de CD manier werken. Ze zijn er nog niet, maar de toekomst ziet er goed uit.

Continuous Delivery Conference 2015 - 9
De dag werd afgesloten met de laatste keynote. Kristian Karl, testmanager bij Spotify, vertelde zijn verhaal met de titel “Confidence is an essential key by implementing deployment pipelines”. Volgens Kristian draait het allemaal om het vertrouwen dat de code goed is om via de pipeline naar de productie te gaan. Maar hoe verkrijgen ze bij Spotify dat vertrouwen. Allereerst door het automatiseren van alle mogelijke checks, zodat je telkens weer kunt controleren of zaken nog steeds werken zoals ze horen te werken. Daarnaast door exploratory te testen om zo de onverwachte zaken die fout gaan te vinden. De testen vinden plaats voor de pipeline, maar de nadruk ligt op het voorkomen van bugs in plaats van het vinden van bugs. Alle teamleden zijn en voelen zich samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleveringen. Via bijvoorbeeld pair programming, code reviews, pair testing met de business en verder testen bij Spotify alle werknemers de software zelf en ze houden bughunts. Hoe meer het vertrouwen groeit, hoe vaker code rechtstreeks van het team via de pipeline naar de klant gebracht kan worden. Maar let op. Het vertrouwen komt langzaam, maar het is ook snel weer verdwenen als de aandacht verslapt, dus blijf continue werken aan het winnen en behouden van het vertrouwen.

============================================================
TestNieuws is een media-partner van de Continuous Delivery Conference 2015