Hoe ervaart een gebruiker de performance?

Perceived Performance is niet te meten, maar wel te beïnvloeden. ‘Perceived’, het woord betekent waargenomen. De term perceived performance is de waarneming, de eigen ervaring/interpretatie van performance. Wanneer we dan denken aan de performance van een applicatie, kan de vraag worden gesteld: Hoe wordt de performance van een (web)applicatie ervaren door een gebruiker? Maar hoe weten we eigenlijk wat een gebruiker ervaart, is dat niet subjectief vraagt Kees-Jan Meijvogel zich af.

Enige tijd geleden hield een collega van Kees-Jan een presentatie over dit onderwerp en dit heeft hem aan het denken gezet. Als perceived performance gaat over de beleving van een gebruiker, en dan met name van iedere individuele gebruiker, is dit dan wel iets meetbaars? Iedereen beleeft dingen immers op zijn eigen manier, aldus Kees-Jan. Dat geldt niet anders voor performance, het kan voor iedereen iets anders betekenen vervolgt hij. Zo kan hij zich voorstellen dat wat oudere mensen misschien minder moeite hebben met iets tragere webpagina’s dan jongeren, die zijn opgegroeid met veel snellere hard- en software. Daarnaast gaat het niet alleen zo zeer over hoe snel een applicatie technisch gezien is, maar hoe de gebruiker de snelheid ervaart. Hoe snel de gebruiker denkt dat de applicatie is. Zit daar een verschil in? Wellicht zou dat niet zo moeten zijn, maar toch is het zo volgens Kees-Jan.

Lees hier de rest van het artikel van Kees-Jan.