De top 5 softwaretest mythes ontraadseld

Testen wordt vaak vergeten of er aan het eind nog even snel tussen gedrukt. Maar waarom vraagt de maker van deze video zich af. In deze korte boodschap proberen ze de top 5 mythes rondom softwaretesten te ontrafelen.