IT-opleiding voor software testers is niet nodig

Het huidige beeld van een goede software tester wordt Renske Nijhof volgens anno 2015 nog teveel beïnvloed door het wel of niet beschikken over een een IT-achtergrond. In een snelveranderende markt moet een tester volgens haar juist over actuele kennis beschikken en zichzelf steeds opnieuw ontdekken.

De vraag is: hoe komt een tester aan de juiste (vakinhoudelijke) kennis? En wat zijn precies de vereisten waaraan een software tester moet voldoen? Renske vraagt zich af of een afgerondeHBO of WO IT-opleiding, als fundamentele basis voor de functie van software tester, nog noodzakelijk is. Naar haar mening is een IT opleiding voor testers overbodig in de huidige markt.

Een goede tester ben je niet, dat word je.

Lees hier Renske’s artikel.