In gesprek met Roel Dagevos

In 2007 werd Bartosz opgericht. Nu, bijna zeven jaar later, heeft Bartosz ruim 125 medewerkers en werkt ze voor de top 250 van de Nederlandse bedrijven. Tijd om Roel eens een aantal vragen te stellen over Bartosz, de snelle groei en zijn plannen voor de toekomst.

1. Kun je jezelf kort voorstellen en aangeven hoe je in het testvak terecht bent gekomen?
“Mijn naam is Roel Dagevos, directeur van Bartosz ICT en ik heb inmiddels ruim 25 jaar ervaring als consultant en manager. In de eerste 8 jaar heb ik als consultant gewerkt voor organisaties als TAS, Inter Access, Cap en Getronics. In deze periode ben ik met alle facetten van applicatie ontwikkeling in aanraking gekomen en ben ik werkzaam geweest als ontwikkelaar, informatie analist, projectleider en project manager. In de volgende 12 jaar ben ik als manager actief geweest bij (Logica)CMG, een bedrijf met een sterke eigen cultuur. Naast sales en account management in de eerste jaren, ben ik daarna als business unit directeur verantwoordelijk geweest voor de business units in Arnhem, Eindhoven en Groningen. Verder was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de overall propositie op het gebied van testen van (Logica)CMG Nederland. Sinds zeven jaar ben ik nu actief als algemeen directeur van Bartosz.”

2. Waar staat de naam Bartosz eigenlijk voor?
Bartosz is een persoonsnaam, maar niet gebaseerd op een specifiek persoon. Bij de oprichting, bijna zeven jaar geleden, zochten we naar een persoonsnaam omdat we het ‘menselijke’ minstens zo belangrijk vinden als het zakelijke. Standaardnamen als Jan en Kees vielen al snel af, mede omdat die niet meer vrij waren als domeinnaam en bij de KvK. Bij toeval kwamen we de voornaam Bartosz tegen in een artikel. De ‘sz’ aan het eind had daarbij iets bijzonders.”

3. Waar moet het publiek Bartosz van kennen, naast het feit dat jullie de Gouden FD Gazellen Award hebben gewonnen en verkozen zijn door NRC Carrière als bedrijf met ‘Meest tevreden werknemers’?
“Naast het winnen van de Gouden FD Gazellen Award zijn we ook drie maal genomineerd voor de High Growth Awards. De High Growth Awards vormt hét podium voor topgroeibedrijven in Nederland. Nominatie hiervoor betekent erkenning voor een buitengewone groeiprestatie. Ook is Bartosz in 2013 genomineerd voor de Deloitte Technology Fast50 Award 2013. Hiermee toont Bartosz aan jaar op jaar een uitstekende stabiele en gezonde groei te kunnen laten zien. Daarnaast heeft Het NRC in december 2013 de uitslag bekend gemaakt van het NRC Beste Werkgevers Onderzoek dat door het onderzoeksbureau SatisAction van de Tilburg University is uitgevoerd. Bartosz is trots op het feit dat zij verkozen is tot het bedrijf met de meest tevreden werknemers. Volgens NRC heeft Bartosz “de gelukkigste werknemers”.
Maar natuurlijk, en daar hechten we nog het meest aan, zou testend Nederland Bartosz moeten kennen door onze uitstekende dienstverlening op het gebied van software testen en het grote aantal boeken, presentaties, workshops en publicaties die door de vele Bartosz medewerkers jaarlijks gegeven en geschreven worden. Daarmee zetten wij de toon en is Bartosz de toonaangevende testpartij van Nederland.”

4. Bartosz werkt voor de top 250 van de Nederlandse bedrijven. Hoe hebben jullie dat zo snel voor elkaar gekregen? Hoe ben je daar binnen gekomen?
“Niet alleen de consultants zijn zonder uitzondering ervaren, dit geldt ook voor het management dat gepokt en gemazeld is binnen de ICT dienstverlening. Wij hebben gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring bij andere gerenommeerde multinationals, gespecialiseerd in ICT dienstverlening en testen in het bijzonder. Daarmee beschikken we over een sterk en uitgebreid relatienetwerk dat het mogelijk maakt om bij de top 250 bedrijven aan tafel te komen. Daarnaast hebben onze testconsultants vanuit eerdere werkgevers vanzelfsprekend op hoog niveau vergelijkbare dienstverlening verricht bij dezelfde en andere toonaangevende opdrachtgevers. Daarmee hebben ook zij een ijzersterk relatienetwerk en worden vaak op naam voor nieuwe opdrachten teruggevraagd.”

5. Jullie groeien erg hard qua bedrijf en aantal werknemers. Hoe houden jullie die groei in de hand en gaat het niet te hard?
“Bij de oprichting hebben we ons tot doel gesteld om ieder jaar met 20 man te groeien. Dat is gelukt, want we zijn in ons zesde jaar inmiddels 125 man groot. Je moet niet te snel en niet te langzaam groeien. We wilden ons richten op de top 250 van Nederlandse bedrijven en je hebt dan een bepaalde omvang nodig. Een mooie, grote klant als bijvoorbeeld de Rabobank bedienen als bedrijf van drie medewerkers is geen optie. Met onze huidige omvang zijn we voor ieder bedrijf in Nederland een serieuze gesprekspartner. Het is bij deze groei vanzelfsprekend van belang de cultuur, kernwaarden en korte lijnen te bewaken. Daarom wordt iedere nieuwe werknemer gekoppeld aan een ervaren Bartosz collega die hem of haar gedurende het eerste jaar begeleidt als mentor. Daarnaast hanteren we het ‘work hard, play hard’ principe. Hierbij worden naast het harde werken ook veelvuldig fun activiteiten georganiseerd. Niet alleen voor de medewerkers, ook de achterban wordt hierbij betrokken. Daarmee borgen we het Bartosz gevoel binnen het bedrijf.”

6. Hoe heeft Bartosz de economische crisis doorstaan?
“De crisis duurt nu zo lang als wij bestaan. Zeker in het begin was het verkrijgen van opdrachten niet altijd gemakkelijk. Toch durf ik te stellen dat de crisistijd voor ons ook een zegen is geweest. Er was best veel verloop in de markt en concurrerende bedrijven hebben soms de verkeerde beslissingen genomen. Als het spannend wordt dan scheidt het kaf zich van het koren. Het hoogtepunt van crisis in de ICT markt, 2009, was voor ons een topjaar. Tachtig procent van de bedrijven had toen een personeelsstop, maar wij waren als één van de weinigen nog steeds gericht op groei en konden zo ‘cherry picking’ doen. Het is nu ook nog steeds lastig, want het is een verdringingsmarkt. Maar kwaliteit komt altijd boven!”

7. Jullie zijn ‘toonaangevend in testen’. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Bartosz heeft zeven jaar geleden de ambitie uitgesproken om een toonaangevend bedrijf op het gebied van testen, testmanagement en projectmanagement te bouwen. Met alleen maar fijne en echt goede mensen, met state of the art vakkennis en uitstekende persoonlijke vaardigheden. De afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen. Het economische klimaat was alle jaren absoluut uitdagend. Maar we zijn er in geslaagd ieder jaar zo´n twintig mensen te groeien, met de spreekwoordelijke ´krenten uit de pap´. We hebben hard gewerkt om een kring van prachtige opdrachtgevers op te bouwen. En we hebben actief de samenwerking gezocht met een aantal mooie partners en prijzen ons gelukkig met de ondersteuning van waardevolle leveranciers.
Nu, bijna zeven jaar later, zijn we trots en dankbaar dat we inderdaad onze droom hebben kunnen verwezenlijken. We zijn een toonaangevend bedrijf, specialist op het gebied van testen, testmanagement en projectmanagement, op weg naar honderdvijftig eigen mensen aan boord!

8. Wat onderscheidt Bartosz van de concurrentie?
“We stellen zeer hoge eisen aan ons personeel en zorgen ook dat zij goed getraind blijven. We letten zowel op harde vaardigheden, zoals minimaal een HBO opleiding in een relevante IT richting en voltooide trainingen, als specifieke zachte vaardigheden waarbij men eigenschappen als sociale vaardigheid, goede communicatie, een breed wereldbeeld, eigen initiatief en verantwoordelijkheid bezit. We zijn een zeer open bedrijf waarbij taboes, zoals bijvoorbeeld mijn salaris, niet bestaan. We moedigen het personeel aan om trainingen te volgen, evenementen te bezoeken en regelmatig te lunchen met mensen uit het netwerk om zo hun oor te luisteren te leggen in de markt. We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid, dus je hoeft niet over ditjes en datjes te overleggen.
Daarnaast positioneert Bartosz zich als dé Agile testpartij van Nederland. Deze positie kunnen wij innemen doordat onze testconsultants veel Agile expertise en testervaring hebben en daarnaast beschikken over goed ontwikkelde communicatieve- en sociale vaardigheden, ook wel soft skills genoemd, die uitermate belangrijk zijn voor een Agile tester. Bartosz probeert zich door middel van deze specialisatie te onderscheiden van de concurrent en daarnaast in te spelen op een belangrijke trend. Naast het behalen van de nodige certificaten zoals Agile Foundation en Scrum Master (PSM I) en het organiseren van Agile leergangen hebben onze consultants vooral ook het Agile gedachtengoed eigen gemaakt door het opdoen van ervaring bij verschillende klanten. Daarnaast vindt Bartosz het belangrijk om op de hoogte te zijn en blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van Agile testen en deze kennis te delen door middel van presentaties, publicaties, seminars en workshops.”

9. Hoe ziet de toekomst van het testvak er volgens Bartosz uit?
“Kijkend naar de toekomst van het testvak dan verwachten wij dat binnen de efficiëntieslagen die het bedrijfsleven doorvoert enerzijds een differentiatie tussen fabrieksmatig uitvoeren van systeemtesten op offshore of nearshore locaties ontstaat, en anderzijds een toenemende behoefte aan hoogwaardiger testconsultancy van gespecialiseerde partijen. Deze laatsten bezitten omvangrijke kennis van branche, wetgeving en IT-trends en zijn volledig onafhankelijk zodat ze kunnen meebewegen met de behoeften vanuit de business organisatie. Opereren in termen van de IT-organisatie, rapporteren in termen van de business is het devies!

Waar risico gebaseerd testen zich richt op de vraag ‘wat’ te testen zal de aandacht zich nu ook richten op de vraag ‘hoe’ te testen. De juiste dekkingsgraad en de meest effectieve en efficiënte manier van testen krijgen daarmee de verdiende aandacht. De fit bij de organisatie, bij de cultuur en bij de doelstellingen mogen daarin zeker niet vergeten worden. De betrokkenheid van testen in het systeemontwikkelings-traject zal nog nadrukkelijker naar voren verschuiven, waardoor fouten eerder gevonden en tegen lagere kosten opgelost worden. Het meten van en rapporteren over kwaliteit van producten begint hierdoor al vroeg in de realisatiefase. Dit wordt mede ingegeven door een forse groei van het aantal iteratieve (Agile/Scrum) projecten waarin ontwerpers, ontwikkelaars, gebruikers en testers in multidisciplinaire teams in kort-cyclische trajecten met elkaar samenwerken. Voor de tester ontstaat een andere manier van werken waarin flexibiliteit, schakelsnelheid en creativiteit vereist zijn. Zelf op pad, testbasis vergaren en waar nodig helpen creëren. Van de gebaande paden af en het avontuur tegemoet! Het stereotype archetype van de introverte, analytisch vaardige tester uit 1995 maakt in 2015 definitief plaats voor de creatieve flexibele en communicatief vaardige duizendpoot die in de taal van de business en het management kan opereren en rapporteren en daarmee het gat tussen business en IT kan slechten. Met bovenstaande acties wordt de vraag van de Business beantwoord om de time to market te verhogen en de kosten voor het testen te verlagen.”

10. Hoe speelt Bartosz in op deze ‘trends en veranderingen’?
Bartosz speelt op deze toenemende competentiebehoefte in door elke professional te selecteren op bovengemiddelde communicatieve en persoonlijke vaardigheden, omdat Bartosz van mening is dat deze maar in beperkte mate te ontwikkelen zijn. Daarnaast wordt elke Bartosz-professional standaard getraind en gecertificeerd in diverse test-, projectmanagement- en ontwikkelmethodieken. Bovendien krijgt elke consultant de ruimte om zelf trends in het vakgebied waar te nemen en zich daarin te trainen, omdat Bartosz meent dat gelukkige mensen het beste werk leveren (zowel kwantitatief als kwalitatief). Daarom streeft Bartosz ernaar om het beste bedrijf in de markt te zijn voor de ambitieuze testprofessional. Met de beste mensen in haar gelederen beoogt Bartosz in 2015 marktleider te zijn van alle in testen gespecialiseerde bedrijven en toonaangevend te zijn in ontwikkelingen rondom het testvak. Bartosz doet dat door trends in het testvak, systeemontwikkeling en projectbesturing te herkennen, te initiëren en de dienstverlening hierop af te stemmen.