Call for proposals Nederlandse Testdag

Het organisatiecomité van De Nederlandse Testdag nodigt iedereen uit om een voorstel in te sturen voor een presentatie over een passend onderwerp. Dit kan gaan over een onderzoek, ervaring in de praktijk maar kan ook direct ingaan op het thema ‘Sharing visions on software testing in the world of research, education and business’. Voor iedere presentatie, die in het Nederlands of het Engels gegeven mag worden, is 30 minuten beschikbaar, inclusief Q&A.

De wereld van softwareontwikkeling is flink in beweging en daarmee ook het testen van software. Denk hierbij aan de veranderende rol van testers in projecten, de steeds grotere diversiteit in platformen waarop software draait en fenomenen als cloud computing, big data en ‘internet of things’. Nieuwe teststrategieën ontstaan, die ook weer nieuwe testtechnieken nodig hebben.

Met de volgende onderwerpen krijgt het thema in 2014 concreet invulling:

  • testen in multifunctionele teams: agile, testops, devops
  • samenwerking rond testen tussen teams: agile en hybride (agile en niet agile)
  • mobile: testen van functionaliteit, multiplatform, security
  • internet of things, hoe test je dat?
  • context-driven testen: wetenschappelijke benadering
  • continuous integration en continuous delivery met daarbij test-automatisering
  • impact van cloud computing op testen en hoe test je cloud services
  • big data: wat is de impact op testen? Hoe test je big data?

Ze zoeken ervaringen in de software industrie (de business), onderzoeksresultaten en voorstellen die in gaan op onderwijsaspecten. Alle inzendingen worden door een programma-adviescommissie beoordeeld op een aantal aspecten (zoals relatie met het thema en of het een inspirerend voorstel is).

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar: testdag2014@testdag.nl. Op de website van de Nederlandse Testdag kan een formulier worden gedownload dat gebruikt kan worden voor de inzending van de proposals.

Uiterste inleverdatum is 31 juli en in september wordt het programma bekendgemaakt.