Achmea-testers pionieren met SAP

Sinds Achmea ruim 4 jaar geleden is gestart met het ‘SAP tenzij’-beleid, hebben de SAP-specialisten bij Achmea zich ontwikkeld tot ware pioniers. De verzekeraar is één van de grote bedrijven in Nederland met een IT-landschap dat grotendeels bestaat uit SAP-modules. Werken binnen dit landschap vraagt om creativiteit en een ontdekkersmentaliteit.

Binnen het IT-landschap van Achmea worden oudere modules, zoals HR, FICO en CD, gecombineerd met specifieke SAP Insurance-modules als FS-PM (Policy Management) , WIA en Claims. Daarnaast ontwikkelen SAP en Achmea gezamenlijk nieuwe onderdelen, zoals Insurance Analyzer en Fraude Management. Werken aan veelal nieuwe en complexe SAP-modules vraagt creativiteit van de ruim 190 SAP-specialisten die binnen Achmea werkzaam zijn. Zij komen voor uitdagingen te staan, waarbij zij niet altijd kunnen terugvallen op historie of best practices. De specialisten krijgen daarom de ruimte om zelf aan oplossingen te werken.

De testers binnen het SAP Competence Center weten goed wat dit pionieren inhoudt. In februari 2013 kreeg het testteam de verantwoordelijkheid voor het testen van complexe SAP-services (>10000 elementen en nesting tot 15 niveaus)en het automatiseren van deze testen. Kennis van het testen van services was wel aanwezig. Kennis van het testen van SAP-services niet. Praktijksituaties bestonden niet en bij SAP zelf ontbrak het op dat punt ook aan specialistische kennis. Dat was de uitdaging waar deze testers voor stonden. De testanalisten van Achmea hebben een plan van aanpak opgesteld wat vervolgens is afgestemd met SAP Nederland.

Het team werkt sinds januari 2014 aan de realisatie van dit plan. De analisten hebben een eigen tool ontwikkeld om testbestanden te genereren en beheren. Samen met een team van testautomatiseerders is gestart met de opbouw van een geautomatiseerde regresssietest. De ontwikkelingen zijn van grote toegevoegde waarde voor het team. De testbasis en testware zijn herbruikbaar gemaakt zodat het toegepast kan worden voor elke SAP module. Het onderhoud van de testbasis en testware zijn formeel belegd, zodat de stabiliteit naar de toekomst is geborgd. Dit draagt bij aan een flexibel en krachtig antwoord op de snel veranderende IT-vraag vanuit de business en speelt een cruciale rol in het behalen van een maximaal rendement van kwaliteit in het testproces.

Het pionieren in grote projecten met partners als SAP draagt bij aan de kennis van de testanalisten. Zij krijgen de ruimte om te ontdekken en te vernieuwen. Zo kunnen zij hun vakmanschap voor nu én in de toekomst verder ontwikkelen. Met recht kan er gesteld worden dat de SAP-testanalisten binnen Achmea over kennis beschikken die nergens in de wereld verkrijgbaar is. Dat maakt de SAP-test analisten van Achmea dan ook zeer waardevol.

We merken dit met name bij de werving van nieuwe test analisten; testers met voldoende test en SAP ervaring zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt en daarom ook nauwelijks te vinden. We zijn daarom ook bezig om de testers die wij werven zelf op te leiden en te laten begeleiden en coachen door onze eigen SAP-test analisten. “

Dit artikel is geschreven door Hester Kruizinga, Achmea IM&IT (SAP CC)
Geïnteresseerd in werken bij Achmea? Klik hier.