Nederlandse testdag zoekt sponsors

Op 17 november 2014 wordt voor de 20e keer De Nederlandse Testdag georganiseerd, dit keer in De Eenhoorn in Amersfoort. Deze conferentie over alle aspecten van software testen heeft een lange traditie waarbij wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten om nieuwe ideeën en inzichten te delen.

De Nederlandse Testdag biedt een variëteit aan sessies waarin professionals uit het bedrijfsleven en studenten en docenten van Hogescholen of Universiteiten profiteren van elkaars kennis en geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van softwaretesten. Daarnaast is er voldoende ruimte en tijd voor informele contacten en discussie.

Om de drempel om De Nederlandse Testdag te bezoeken zo laag mogelijk te houden (met name voor studenten), is de toegang gratis. Dit houdt in dat deze dag volledig wordt bekostigd uit de bijdragen van sponsors. Voor sponsors is De Nederlandse Testdag een uitgelezen kans om hun organisatie, diensten en producten onder de aandacht te brengen van een breed publiek en in contact te komen met huidige testprofessionals, aankomende talenten en de opleidingsinstituten. Het ondersteunen van dit sympathieke en unieke evenement kan op veel goodwill rekenen.

Het organisatiecomité van De Nederlandse Testdag is op zoek naar sponsors en kan hierbij alle hulp gebruiken! Zonder sponsors geen Nederlandse Testdag! Meld u daarom aan als sponsor via de website http://www.testdag.nl/index.php/sponsors of maak iemand attent op het sponsorschap van De Nederlandse Testdag.

Bron: Organisatiecomité van De Nederlandse Testdag