Deel 3 praktijkgerichte aanpak E2E testen

In de afgelopen jaren zijn een aantal gedachten en praktijkervaringen rond End to End testen (E2E-testen) uitgekristalliseerd tot een samenhangende verzameling handleidingen, technieken, variaties, plaatjes, checklists en voorbeelden. De resultaten hiervan hebben geleid tot een praktijkgerichte aanpak voor End to End testen welke door Polteq gepubliceerd wordt als gratis te downloaden e-Boek.

E2E-risico’s hebben te maken met gevolgen over een keten van systemen en handelingen heen, of gevolgen die pas duidelijk worden na een stapeling van mutaties. Kleine fouten in systeem A kunnen een groot probleem zijn voor systeem B verderop in de keten, of zich pas na langere tijd openbaren.

Deel 3 gaat over de E2E-teststrategie; het herkennen en analyseren van E2E-risico’s en het vaststellen van een bijpassende testaanpak. Er wordt uitgelegd hoe E2E-risico’s onderdeel kunnen zijn van productrisicoanalyses, maar ook welke testontwerptechnieken geschikt zijn om in een E2E-test te hanteren en in welke situatie. De meest voorkomende E2E-risico’s en de bijbehorende E2E-testen worden beschreven.

Deel 3 kan net als de voorgaande twee delen gedownload worden op de webpagina Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen.