Deel 2 praktijkgerichte aanpak E2E testen

In de afgelopen jaren zijn een aantal gedachten en praktijkervaringen rond End to End testen (E2E-testen) uitgekristalliseerd tot een samenhangende verzameling handleidingen, technieken, variaties, plaatjes, checklists en voorbeelden. De resultaten hiervan hebben geleid tot een praktijkgerichte aanpak voor End to End testen welke door Polteq gepubliceerd wordt als gratis te downloaden e-Boek.

De aanpak bestaat uit een aantal delen die elk een aspect behandelen. Elke maand wordt een nieuw deel gepubliceerd en aan het einde van dit jaar worden alle delen samen als één compleet e-Boek uitgebracht. Elk deel is een afzonderlijk artikel en is ook zelfstandig te lezen. Alle belanghebbenden bij een E2E-test kunnen in één of meer van deze delen de voor hen relevante informatie halen. Deel 1 verscheen in januari van dit jaar en nu is ook het tweede deel van de E2E-aanpak beschikbaar als download.

Dit deel behandelt de techniek van de E2E-inventarisatie. Het betreft het grootste verschilpunt tussen E2E-testen en andere testen: het zelf inventariseren en in kaart brengen van processen en de samenhang met de systeemketen.

Systeemplaten en procesbeschrijvingen zijn soms beschikbaar en soms niet. Toch moeten ze altijd worden verzameld, actueel gemaakt en voor de E2E-test geschikt gemaakt, door E2E-testers zelf.

Dit levert een actueel beeld en begrip op van de E2E-processen. Hierdoor heeft de E2E-test een goede testbasis maar deze activiteit is ook een uitstekende review van de kwaliteit van de systemen. Daarnaast kan de verkregen kennis van belang zijn voor andere groepen: ontwerpers, bouwers, gebruikers, beheerders.

De E2E-inventarisatietechniek maakt duidelijk wat een E2E-proces is, uit welke logische onderdelen het bestaat en hoe deze te noteren en te plotten op de systeemketen.

Download deel 2 hier.