Boek ‘Testen van cloudservices’ nu in Engels

Naast het door Polteq publiceerde boek ‘Testen van cloudservices. Van risico’s naar testmaatregelen’ is nu ook een Engelse editie beschikbaar: ‘Testing cloud services. How to test SaaS, PaaS and IaaS’. Reden voor Polteq directeur Alain Bultink en de drie auteurs van het boek, Kees Blokland, Jeroen Mengerink en Martin Pol, om daar feestelijk bij stil te staan! Op bovenstaande foto overhandigt Alain Bultink (rechts) het nieuwe Engelse Cloud boek aan de auteurs Kees Blokland, Martin Pol en Jeroen Mengerink (van links naar rechts).

Iedereen wordt geconfronteerd met cloud computing. Of je nu een gebruiker, ontwerper, programmeur, projectmanager of tester bent: vroeg of laat beïnvloedt de cloud je werk! Grote kans dat dit nu al het geval is. Heb je een rol bij het selecteren, implementeren of in productie houden van cloud services? Dan is dit boek van onschatbare waarde. Het boek Testen van cloudservices bevat een uitgebreide lijst van risico’s die cloud computing met zich meebrengt, waaronder traditionele risico’s, maar ook volledig nieuwe. Elk risico is gekoppeld aan bestaande, aangescherpte en nieuwe testmaatregelen. Wat in de cloud opvalt, is de noodzaak om al tijdens de selectie van cloudservices met testen te beginnen. Zelfs na live-gang moet er continu end-to-end getest worden, want er treden voortdurend nieuwe continuïteitsrisico’s op.

Met dit boek in handen bespaart men veel tijd en wordt het opnieuw uitvinden van cloud-testwielen voorkomen. De oplossingen in de aanpak zijn direct in de praktijk toe te passen.

Koop het boek hier