Column: Accepteren begint bij specificeren!

Als afsluiting van een project wordt in de regel een acceptatietest uitgevoerd. We kennen de acceptatie test in diverse smaken. Te noemen zijn de functionele gebruikers, productie en beheerders acceptatietest. Allemaal testen die vanuit het accepteren een bepaalde invalshoek invullen, zodat de business, met voldoende vertrouwen, verantwoord kan beslissen om live te gaan. Het proces dat vaak gevolgd wordt is dat de test onder verantwoordelijkheid van de gebruiksorganisatie wordt uitgevoerd. Een aanpak wordt vastgesteld, een budget bepaald, resources geregeld en we kunnen aan de slag. Vervolgens ontspint zich in veel situaties een interessant spel.

De verwachtingen zijn vaak niet goed gestuurd met alle gevolgen van dien. Veel discussies over geleverde functionaliteit, interactie met de gebruikers of de snelheid van het systeem. Oorzaak is vaak een te lage betrokkenheid van de gebruikers. Onduidelijk communicatie, onvolledig of te laat is vaak debet aan veel van dergelijke problemen. De vraag is natuurlijk hoe los je deze problematiek op?

Het antwoord op deze vraag is niet zo erg ingewikkeld. Van oudsher wordt vanuit de theorie aangegeven dat vroegtijdige betrokkenheid veel bevindingen voorkomt en daardoor uiteindelijk positief bijdraagt aan het resultaat en daardoor goedkoper in de voortbrenging zijn. Daarnaast zal de acceptatiegraad toenemen. De gebruiker wordt actief bij de realisatie betrokken. Waarom dan wachten tot aan het eind van een project? Het sleutelwoord is vroegtijdige betrokkenheid en inzicht eerder in de voortgang. Een mooi instrument hiervoor is het zogenaamde loopbriefje.

loopbriefje

Wat houdt het loopbriefje in? De acceptatietest is geen sluitstuk van een project, maar een optelsom van vele activiteiten. Deze activiteiten staan opgenomen in het loopbriefje. Met het loopbriefje maak je de onderwerpen inzichtelijk die geaccepteerd in de oplevering worden, op welke wijze en wanneer dit mogelijk is.

Aan de hand van de product risico’s, de requirements, project risico’s et cetera. wordt vastgesteld wanneer in het voortbrengingsproces al aangetoond kan worden of de functionaliteit correct is gerealiseerd. Op het loopbriefje wordt per onderwerp aangegeven hoe geaccepteerd kan worden. Je moet dan denken aan reviews op producten, bijwonen van een demo, beoordelen testgevallen, maar ook het uitvoeren van een acceptatietest, indien nodig. Een deel van de benodigde informatie kan ook aangereikt worden vanuit andere testsoorten. Deze resultaten kunnen gemarkeerd en beoordeeld worden. Uiteindelijk kan iedere requirement en/of productrisico afgesloten worden.

Kortom, accepteren is geen sluitpost van het project maar begint bij het specificeren.

———————————-
Jos van Rooyen is senior testadviseur/ principal consultant testen bij Bartosz ICT bv