In gesprek met Marcel Hogenhout

In 2010 is Praegus opgericht door ex-managers van grote softwarehuizen die hun jarenlange samenwerking, kennis en ervaring in het vakgebied, een gelijke visie over goed werkgeverschap, klantenbinding- en relatie en vakinhoudelijke ontwikkeling, hebben omgezet in het opstarten van Praegus. Praegus is gespecialiseerd in Software Testing en is een “full service” testdienstverlener, waarbij naast testen in algehele zin een sterke focus ligt op testawareness en bewustwording van het belang van (gestructureerd) testen, geautomatiseerd testen en het testen van mobile- en web apps, veelal met gebruik van testtooling. Praegus biedt in haar dienstverlening oplossingen middels projecten, detachering, consultancy, advisering, coaching, trainingen en workshops. Daarnaast is Praegus partner in het adviseren, selecteren en implementeren van testtooling op gebied van geautomatiseerd testen.

TestNieuws stelt een aantal vragen aan Marcel Hogenhout, Operationeel Directeur en Test Adviseur bij Praegus.

1 Kun je jezelf kort voorstellen en aangeven hoe je in het testvak en bij Praegus terecht bent gekomen?
15 jaar geleden heb ik er, na diverse studies, voor gekozen om mezelf om te scholen naar de ICT (informatica). In 1998 ben ik gestart bij Getronics Software in Amsterdam als tester. Omdat dit formeel nog geen functie was in die periode was de omschrijving “programmeur, in de rol van tester”. Na een MasterClass van 4 maanden, waarin ik volledig werd thuisgebracht in het testvak en ICT in de algemene zin, ben ik als junior tester aan de slag gegaan in de detachering. In mijn opleiding werd ik al groot gebracht met TMap, maar dat was toen niet meer dan theorie, er bestond nog niet eens een (EXIN-)certificering voor. In de jaren erna heb ik diverse opdrachten gedaan bij klanten van Getronics, waarbij ik al snel het ontwerpen en uitvoeren van testen wist te combineren met het coördineren van de testen, op veelal meerdere systemen. Ik heb uiteindelijk rollen bekleed als testspecialist, test designer, informatie analist en testcoördinator. In mijn vrije tijd was ik lid van diverse werkgroepen, zoals “Geïntegreerd en Gestructureerd Testen” en “e-Testing”. Voor deze laatste propositie heb ik in 2000 zelfs een kwaliteitsprijs ontvangen uit handen van de Directeur van Getronics Software.

Na een uitstap naar de Belastingdienst (ICT), waar ik 3 jaar in vaste dienst ben geweest als tester, ben ik weer terug de detachering ingegaan, bij Getronics PinkRoccade. Bij de Belastingdienst heb ik veel geleerd over testen op technisch vlak en infrastructuur, waarvoor ik ook diverse trainingen en opleidingen heb gevolgd. In dienst van Getronics PinkRoccade ben ik verder gegaan met het volgen van vakgerichte trainingen. Ik had de behoefte naar een theoretische ‘inhaalslag’ heel sterk na al die jaren vooral praktijk ervaring. Na eerst formeel het TMap® certificaat (Professional Advanced) behaald te hebben, heb ik me vervolgens geschoold in onder meer CMMi, ISTQB Foundation, Prince2 Practioner, ASL, BiSL, ISEB Practitioner en RUP. Ik kreeg de functie Senior consultant en ging zelfstandig klanten en opdrachtgevers bezoeken om onder meer te helpen met het in kaart brengen- en verbeteren van hun testen, testproces en beleid ten aanzien van testen. Maar niet alleen klanten en opdrachtgevers vroegen met regelmaat om mijn hulp, ook andere afdelingen en entiteiten binnen Getronics PinkRoccade. Zo heb ik voor vestigingen in het buitenland (onder andere UK) presentaties gegeven ten behoeve van test proces verbetering. In Nederland heb ik diverse testaanpakken geschreven, onder meer voor het Getronics Delivery Proces (RUP, TMap, Prince2 en ASL integratie, met als doelstelling CMMi Level 3, lid van de SEPG) en projecten zoals Belastingdienst Toeslagen. Daarnaast heb ik testafdelingen opgezet voor onder meer het projectenbedrijf en de professional services tak, waaronder het Test Expertise Centrum (TEC)®. Hoofddoel binnen het TEC was zorgdragen voor uniformiteit, synergie en gezamenlijke vak ontwikkeling (loopbaan, groeimodel, opleidingen, coaching), een vakgroep waarvan ik tevens zelf de kartrekker was. Gecombineerd met een rol als Portfolio Manager, waarbij ik verantwoordelijk was voor vak- en propositie ontwikkeling voor testen, was testen dus nog steeds een dikke rode draad in mijn werk. Een van de proposities die hier uit is gekomen is “Life Cycle Testing”.

In die tijd ben ik ook gevraagd om Manager Operations te worden van twee groepen, Young Professionals (testers die het vak moeten leren, ze enthousiasmerenen laten groeien!), maar ook de Senior Consultants (zeer ervaren testers met Thought Leader kwaliteiten). In 2008 werd het applicatiebedrijf van Getronics PinkRoccade samengevoegd met Capgemini.
Tijdens de integratie werd mij gevraagd of ik naast de rol van Cluster Manager, een combinatie van People Management, Sales, propositie ontwikkeling en competentie ontwikkeling, de rol van CoP-Leader (Community of Practice) op me wilde nemen voor testen. Deze rol oversteeg de entiteiten Technology Services, Financial Services, Outsourcing en de Academy. Ook hier was de opdracht onder meer om te zorgen voor uniformiteit, synergie, vak ontwikkeling, kennisdeling. Dus een herkenbaar terrein voor mij. Daarnaast lag de uitdaging in het creëren van zichtbaarheid in de markt, bijvoorbeeld door sponsoring van grote test evenementen en het enthousiasmeren van sprekers en publiceren van artikelen. Na al deze verschillende rollen en werkzaamheden ben ik mezelf af gaan vragen wat de volgende stap kon zijn in mijn carrière. Dit moest zeker in het testvak zijn, wist ik. In mijn rollen als vakgroep leider en CoP-Leader ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van Special Interest- en Expert Groups, maar veelal met minimale vrijheid omdat er per slot van rekening altijd een goede Business Case aan ten grondslag moet liggen. Terecht natuurlijk, maar ik wilde nog meer vrijheid om zelf beslissingen te nemen voor investeringen ter ontwikkeling van het testvak. Ik heb toen begin 2011 besloten om samen met een compagnon (iemand die ik al jaren kende) een eigen koers te bepalen en te starten met Praegus. Praegus is formeel opgericht in februari 2011.

2 Waar staat de naam Praegus eigenlijk voor?
De naam Praegus komt van het woord ‘Praegustator’, oftewel ‘Tester / Voorproever’ uit de oudheid. Een ‘Praegustator’ was een persoon die vooraf de maaltijden proeft van personen die menen dat er (veiligheids)risico’s kleven aan het nuttigen van de maaltijd. Ook vandaag de dag bestaat de functie van voorproever nog. Zo bleek bij een reis van de Amerikaanse president Barack Obama naar Frankrijk in juni 2009 dat hij een voorproever zou hebben meegenomen om de eerste hap van het presidentiële bord te nemen.

Dat deze functie tegenwoordig nog altijd een zeer belangrijk kwaliteitsaspect vertegenwoordigt, geeft aan dat het ‘testen van zaken’ zichzelf al bewezen heeft door de eeuwen heen, zo ook al geruime tijd binnen de ICT. Echter, testen is een vak apart en moet continue blijven voldoen (en aanpassen) aan hedendaagse eisen om als een volwaardig en vertrouwde discipline gezien te worden. Praegus geeft met recht en passie de juiste en actuele invulling aan deze belangrijke en onmisbare discipline binnen het bedrijfsleven en overheden.

3 Waar moet het publiek Praegus van kennen, naast het feit dat jullie banner-sponsor zijn bij TestNet evenementen?
Praegus is een jong en dynamisch consultancyhuis en inmiddels al een bekende speler in testland! Praegus streeft een transparante, platte organisatiestructuur na met een open en informele bedrijfscultuur. Praegus onderscheidt zich door zowel aan de klantzijde als de professional zijde een loyale, betrokken zakenpartner dan wel werkgever te zijn die, uitgaande van een respectvolle en empathische benadering van eenieders unieke situatie, met passie haar klanten helpt en haar betrokken medewerkers een warm hart toedraagt. Onze mensen combineren hun enorme bedrijfsbrede en vakinhoudelijke kennis met optimale focus voor de mens als collega en klant. Uiteindelijk zijn het de mensen die het doen en het verschil kunnen maken!

Qua gedachtegang hebben we ons bij Praegus voor een groot deel laten inspireren door het Test Expertise Centrum (TEC). Het TEC is een label wat veel mensen misschien nog kennen uit het verleden. Daarnaast zijn we er bij Praegus trots op dat zich in de afgelopen twee jaar niet de minste testconsultants zich aan Praegus hebben verbonden. Mede dankzij deze consultants groeit de naam Praegus in positieve zin zeer snel als een werkgever waarvoor je als testprofessional wilt werken. Tegelijkertijd zorgen deze toppers er, als ware ambassadeurs, bij de opdrachtgever voor dat de naam Praegus dezelfde positieve uitstraling heeft. Ikzelf heb een groot netwerk, maar ook al mijn collega’s hebben hun sporen in het vak ook ruimschoots verdiend. Professionals, en dus ook automatisch Praegus, worden veelal op naam gevraagd en dat zegt al enorm veel over hun verdiensten.

Daarnaast hebben we inmiddels ook onze kennis en ervaring in een van onze belangrijkste focusgebieden, testautomatisering, ruimschoots waargemaakt en hebben we sterke referenties opgebouwd voor het uitvoeren van onder meer haalbaarheidsonderzoeken testautomatisering, Proof of Concepts testautomatisering, toolselecties en -implementaties, testawareness workshops, opleiding, coaching en training bij onze opdrachtgevers. Mond-tot-mond reclame gaat hierdoor al erg snel. Naast een banner op testnieuws.nl sponsoren we dit jaar de Nederlandse Testdag, TestNet en de Test Automation Day. Op TestNet zal een van onze consultants tijdens het voorjaarsevenement een presentatie geven over testautomation en Agile. Uiteraard bezoeken onze professionals ook regelmatig alle testevenementen.

Wellicht kennen mensen ons ook van onze trainingen. We werken inmiddels regelmatig samen met een aantal partners. Een van deze partners is Pink Elephant, waarvoor Praegus alle testtrainingen verzorgt. Aan de examentraining TMap NEXT Test Engineer worden binnenkort nog eens 11 trainingen en workshops toegevoegd. Last, but not least, zijn we actief aanwezig op de Social Media. Je vindt zowel Praegus als onze professionals met grote regelmaat zowel op Twitter, Facebook, LinkedIn (Group) en Google+.

4 Hoeveel en wat voor soort werknemers heeft jullie bedrijf?
Praegus telt op dit moment 17 professionals en er zijn nog een aantal ‘upcoming’. Dit zijn allemaal zeer ervaren ‘high-potential’ professionals die hun sporen in het testvak hebben verdiend en bewezen. In de basis kijken we bij nieuwe medewerkers naar hun kennis en ervaring op testautomatisering en tooling. Minimaal verwachten we voldoende affiniteit met deze, veelal, technische kant van het testen. Maar een consultant bij Praegus is ‘breder’, hij bewust van omgeving en kijkt verder dan ‘neus lang is’ (zoals opportunity’s, klant optimaal helpen, coaching). De professionals van Praegus zijn uiteraard zeer bedreven in het testvak, allen ook gecertificeerd voor methoden als TMap (NEXT), ISTQB en Prince2, veelal op Advanced niveau. Andere kenmerkende vaardigheden van Praegus professionals zijn communicatieve vaardigheden, sociale intelligentie (goed met verschillende mensen overweg kunnen), overtuigen, sturen, open (commerciële) blik en presenteren.

Iedere professional heeft bovendien zijn eigen aandachtsgebied binnen Praegus. Een aantal voorbeelden daarvan, naast testautomation, zijn: mobile- en webtesting, testawareness, trainingen, SAP Testen, BI Testen, Computerized Systems Validation en Model Based Testing. Praegus groeit nog steeds, in 2013 willen we nog groeien naar 25 testprofessionals. We willen niet te groot worden. Bij Praegus wil je als professional werken om de openheid, transparantie, informele cultuur, slagvaardigheid, delen van gezamenlijke successen en vooral de korte lijnen naar het management. Als management/directie bij Praegus zien we onszelf als onderdeel van het team en draaien ook als zodanig mee in de ontwikkeling van het bedrijf, het vak en onze diensten. En we zijn trots om hét team achter Praegus te zijn. We zien het team als een familie, mede daarom organiseren we ook jaarlijks een ‘familie-dag’, waarbij alle medewerkers, inclusief partner en kinderen, aanwezig zijn. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld met z’n allen naar “Preston Palace” in Almelo geweest.

5 Bij wat voor klanten kunnen we de Praegus werknemers tegenkomen?
Het klantenportfolio is zeer breed. Praegus wil uitgroeien tot een organisatie die bekend staat om zijn volledige testdienstverlening (full service), die zich niet alleen uit in volwaardige en optimale testexpertise maar vooral in de loyaliteit en verbondenheid naar haar klanten toe. Veelal met de focus op testautomatisering en daarin de klant ‘ontzorgen’ en voor de klant rendement van ‘a tot z’ genereren.

Testen is belangrijk in iedere organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling of onderhoud van software (en infrastructuur). Veel organisaties onderkennen de noodzaak van (tijdig) testen. Niet iedere organisatie beschikt echter over voldoende resources – of specialisten met het juiste kennisniveau – om te testen. De testspecialisten van Praegus hebben veel ervaring met professioneel en gestructureerd testen in de branches: Banking, Insurance, Telecom, Industry, Pharmacutical, Overheid, Trading (detailhandel) en Automotive. Praegus heeft inmiddels veel ervaring in het detacheren van testconsultants aan middelgrote en grote klanten, zoals onder andere Sanoma Media, ING, Rabobank, Belastingdienst, Tennet, Proquro, Ahold, Belastingdienst en PON.

6 Hoe gaat het op dit moment zo midden in de crisis met Praegus?
We zijn er natuurlijk trots op om ‘tegen de stroom in’ een gezonde en uitgebalanceerde groei te hebben gemaakt in de afgelopen twee jaar. Een groei van 0 naar 17 medewerkers in iets meer dan twee jaar is, durf ik wel te zeggen, in deze tijd bijzonder te noemen. Als je de opstartfase (eerste 6 maanden) en de zomervakanties even buiten beschouwing laat, is dat ruim 1 FTE groei per maand. Iedereen is in 2012 ingezet geweest.

Ook in interim ICT land verwachten wij dat 2013 de geldkraan zeker nog niet wordt open gedraaid, op wellicht enkele branches na. Wat we wel merken is dat gespecialiseerde en actieve bedrijven, zoals Praegus, vaker opdrachten toegeschoven krijgen dan de grote system integrators. Uiteraard zal een scherpe pricing hieraan voor een groot deel ten grondslag liggen, maar vooral ook onze flexibelere en persoonlijke benadering en niet te vergeten; het sterke geloof in onze eigen kracht! Ook het grote vertrouwen en enthousiasme uit zowel ons netwerk als onze consultants, dragen natuurlijk bij aan ons succes. Onze klanten en opdrachtgevers zijn buitengewoon tevreden en weten ons steeds vaker te vinden.

7 Jullie tagline is “Intelligent Compassionate Testing”. Kun je die uitleggen.
Testen bestaat al weer een tijd. Gestructureerd testen kwam met de literatuur in opkomst zo tussen 1990 en 1995, maar werd lange tijd nog steeds gezien als iets wat bijvoorbeeld een ontwikkelaar ‘er wel even bij doet’ of dat testen een rol zou zijn voor iemand die je ‘van de straat plukt’ en er op het eind nog even naar laat kijken. Gelukkig heeft de laatste jaren het testvak zich doorontwikkeld en wordt testen niet alleen inmiddels als zeer belangrijk en noodzakelijk gegeven gezien, maar is men zich er ook van bewust geworden dat testen echt een vak is. Bewijs hiervoor is ook het grote aanbod aan opleidingen, trainingen, certificaten en evenementen.

Vertrouwt een organisatie het testen toe aan Praegus, dan is hij verzekerd van een optimale kwaliteitscontrole voor alle bedrijfsprocessen. Praegus streeft hierbij naar een ultieme samenwerking met zowel haar klanten als haar medewerkers en partners, om de test discipline op een zo hoog mogelijk niveau te bieden en te garanderen. Een intelligente aanpak is hierbij een must en zit geborgd in de (technische) kennis van ons mensen. Praegus staat niet alleen voor kwaliteit, maar ís kwaliteit. Deze kwaliteit zit gewaarborgd in onze mensen. Onze mensen zijn ons kapitaal en onze kracht. En daar zijn we zuinig op! Kwaliteit van onze dienstverlening gaat verder dan het nakomen van afgesproken werkzaamheden en leveren van afgesproken resultaten. We streven naar ultieme perfectie van ons werk. Service betekent medelevend zijn, voelen wat de opdrachtgever voelt en daadwerkelijk begrijpen wat ze nodig hebben. Dit zit geborgen is de ultieme vorm van passie: Compassionate. Waarom is dit belangrijk? Medeleven op het werk betekent volledige en ‘dedicated’ aandacht voor de opdrachtgever. Onze professionals en consultants beoefenen niet alleen hun vak met enorm veel passie, maar beschikken bovendien over de benodigde skills, know how en vaardigheden om deze bij iedere opdrachtgever en iedere situatie op intelligente wijze toe te passen: Intelligent.

8 Wat kunnen we de komende tijd van Praegus verwachten?
Naast de eerder genoemde groei hebben we voor de komende tijd een aantal mooie en interessante diensten en producten op onze ‘knutsellijst’ staan. Onze focus blijft voorlopig absoluut op testautomatisering. Even een greep uit onze planning (deliverables) voor 2013 en 2014:

● Online QuickScan voor testautomatisering: Praegus Smart Indicator (PSI);
● TPI-assessment tool voor testautomatisering: Praegus Complete Assessment (PCA);
● ROI-calculator (TCO) voor testautomatisering en toolselectie-matrix;
● Praegus aanpak voor performance testing (incl. tool);
● Praegus aanpak voor (geautomatiseerd) testen van mobile- en webapps;
● Praegus aanpak voor het testen van BI (Big Data) en CRM;
● Praegus aanpak voor het testen van SAP;
● Een eigen ontwikkeld framework voor geautomatiseerd testen van websites en interfaces;
● Testaanpak gebaseerd op het Model Based Testing principe;
● Testen in en met de cloud (incl. tooling);
● Nieuwe trainingen en workshops.

Een aantal van deze producten en diensten zetten we nu al in bij onze klanten, echter hebben we nog niet overal de marketing en sales voor ingezet. Dit gaat vanaf Q2-2013 gebeuren!

9 Hoe zie je de toekomst van het testvak in het algemeen?
D
e toekomst van het testvak zal nog gepassioneerder worden en meer vragen van de tester en zijn ‘soft skills’. Een tester wordt hedendaags vaak opgeleid met een berg aan certificaten, maar niemand verteld een jonge tester wat hij nou echt gaat doen en waar hij mee te maken krijgt. Op zich niet vreemd natuurlijk, want autorijden leer je ook pas nadat je een rijbewijs hebt gehaald en praktijkervaring hebt opgedaan. Het vak van de tester wordt, zoals eerder gezegd, inmiddels wel goed erkent maar zal zich verder door ontwikkelen in een meer gecentraliseerde rol / verantwoordelijkheid / ‘spin in t web’ en steeds meer in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden. Een tester moet niet alleen in staat zijn om op genuanceerde wijze te melden dat hij een bug of andere inconsistentie gevonden heeft, maar moet ook meerdere ‘talen’ kunnen spreken en bruggen kunnen bouwen / slaan, zowel tussen alle betrokken project disciplines als tussen IT en de Business.

De testprofessional van de toekomst realiseert zich de betrokkenheid van veel verschillende disciplines, als ook de vaak tegenstrijdige belangen en vaak voorkomende tijdsdruk en weet haarfijn in de ‘steekspel’ te opereren en resultaten te boeken. Naast algemene IT-kennis, kennis van methodieken, technieken en tools zal hij een echte ‘test attitude’ moeten hebben en beschikken over de juiste sociale vaardigheden om enerzijds overweg te kunnen met de druk, maar anderzijds te praten met project management, de stuurgroep, functioneel- en applicatie beheer, lijn management, de business, technisch beheerders, ontwerpers en dergelijke. Hierdoor heeft hij een overal overview van het product en zal ook door iedereen om zijn mening worden gevraagd, hij zal worden gezien als de ‘materie-deskundige’.

Agile bestaat al heel lang, maar met de huidige (her)opkomst hiervan groeit ook de ‘noodzaak’ voor- en de vraag naar testautomatisering. En niet alleen deze ‘noodzaak’ (de Business Case) wordt steeds sterker, maar ook de leveranciers van testtools hebben zich sterk ontwikkeld. Dit groeit alleen nog maar in de toekomst, leveranciers van testtools (of zelfs volledig suites zoals HP, IBM en MicroFocus) zullen steeds maar worden ingezet in organisaties waar testen onderdeel is van het beleid. Er zullen ook steeds meer nieuwe bedrijven bijkomen die een eigen testtool hebben ontwikkeld, veelal specifiek voor bepaalde testsoort. Ook de Open Source community zal nog meer (passende) tools op de markt brengen, maar vooral ook zullen community’s hun krachten bundelen om individuele tools beter met elkaar te laten samenwerken, zodat ze (gezamenlijk) een volwaardig alternatief kunnen bieden voor grote commerciële suites.

Geautomatiseerd testen is natuurlijk niet alleen het bedienen van een testtool, maar raakt het gehele proces rondom het invoeren en inzetten van testtools, gericht op testen en testuitvoering. Een valkuil is dat organisaties zich niet altijd realiseren dat testautomatisering een volwassen testproces vereist. Bovendien is het aanbod van tools overweldigend, dus gedegen onderzoek, expertise en een selectieproces is noodzakelijk. Hiervoor worden gespecialiseerde bedrijven als Praegus steeds belangrijker. Bovendien zal altijd een goede testprofessional nodig zijn die bepaalt of de juiste dingen worden getest, met welke diepgang en dekking, waarom, wanneer, waar starten en eindigen, wanneer klaar, etc.

Het belang van (gestructureerd en professioneel) testen zal nog steeds blijven groeien omdat organisaties met hun software, producten en diensten steeds sneller live willen en de time- en route-to-market steeds korter wordt. Dit brengt extra risico’s met zich mee op ‘fouten’. Bedrijven zullen zich steeds meer realiseren dat testen wel degelijk een duidelijke ROI kent, we zullen als tester ook steeds beter in staat zijn om de kosten versus de baten voor het testen, de zo genaamde testopbrengst, in kaart te brengen. Daarnaast zal meer nadruk komen te liggen op het onderscheid tussen validatie en verificatie. Mijn visie is dat we in de toekomst de naam “testen” minder gaan gebruiken, maar meer praten over “Quality Assurance & Control” (kwaliteitsmanagement) of “Verificatie en Validatie”. Testen is meer dan ‘alleen even op de knoppen drukken’.

10 Wil je als laatste nog iets kwijt over Praegus, over jezelf of over een ander onderwerp?
Nog leuk om te vermelden is dat een medewerker bij ons “Praegustator” wordt genoemd en dat “Praegusteren” wat ons betreft als werkwoord kan worden toegevoegd aan de Dikke van Dale voor een product, service of dienst die door iemand van Praegus onder handen is genomen en kwalitatief als “oké” (middels ons logo) bestempeld kan worden! Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, de zo genaamde werkgroepen (special interest, expert group), gebruiken we een ‘knutsellijst’. Maandelijks komen we bij elkaar op de ‘knutselavond’ om zowel te werken aan de acties van deze lijst als het delen van kennis en ervaring van onze projecten en opdrachten. Altijd onder het genot van een hapje en een drankje.