Column: Oproep metrics langlopend onderzoek

Over testen en metrics zijn al vele publicaties verschenen. Welke metrics moet je verzamelen om je project te kunnen monitoren, bij te sturen en de stakeholders van de juiste informatie te voorzien? Allemaal belangrijke stuurparameters om gedurende een project of release het testproject te kunnen managen.

Echter, er zijn nog andere belangrijke metrics te verzamelen. Metrics die naar de langere termijn effecten kijken. Wat is de invloed van een projectmanagement aanpak, een testmethode, een nieuwe techniek op de kwaliteitsontwikkeling van testen zelf? Wat betekent het of testtechnieken worden toegepast op de voortgang van het project en/of de kwaliteit van het product? Welke invloed hebben deze zaken onderling op elkaar?

Om hier antwoord op te kunnen geven is het van belang om data te verzamelen waarmee op termijn analyses gemaakt kunnen worden om mogelijke antwoorden te kunnen formuleren. Dragen de nieuwste ontwikkelingen , technieken en managementmethoden bij aan effectiviteit van werken en de kwaliteit van het product?

Om deze antwoorden te kunnen formuleren is data nodig. Veel data om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Vandaar dat ik hier een oproep wil plaatsen aan jullie allemaal om data aan te leveren zodat ik die kan gaan analyseren en de resultaten op termijn kan publiceren.

Wat levert het jullie op? Ik verzamel alle e-mailadressen en als de resultaten er zijn krijgen jullie een kopie van de resultaten van het onderzoek.

Ik wil nadrukkelijk stellen dat alle gegevens anoniem en in volste vertrouwen verwerkt zullen worden

Hartelijk dank alvast voor de medewerking,
Jos van Rooyen

———————————-
Jos van Rooyen is senior testadviseur/ principal consultant testen bij Bartosz ICT bv