Boeklancering Regie van kwaliteit

Op 12 december vond de lancering plaats van het boek met de titel “Regie van kwaliteit”. Dit boek van de schrijvers Chester Jansen, Jos van Rooyen en Kees Lindhout is naar hun eigen zeggen een roman over Bert, een IT manager, die verandering implementeert met behulp van “Governance and Management of Quality Assurance” (GMQA). GMQA is een vernieuwende en unieke aanpak die verandermanagement, testen en kwaliteitszorg integreert in één overkoepelend concept. GMQA is bedoeld voor besturing van de kwaliteit van IT en werkt zowel aan de zijde van de opdrachtnemer als aan de zijde van de opdrachtgever.

Het boek is ontstaan vanuit ervaringen uit het veld die samen gebracht werden binnen een opgestarte werkgroep over testen en regie bij TestNet, een netwerkorganisatie van, voor en door testers. De eerste focus op testregie bleek echter een te krappe visie. Er werd een whitepaper opgeleverd die vervolgens werd gepresenteerd en waarop de nodige reacties kwamen vanuit testend Nederland. Dit met als gevolg dat een aantal specialisten die dezelfde lijn zagen, te weten de schrijvers van dit boek, hebben doorgepakt, resulterend in het boek “Regie van kwaliteit”.

GMQA vertrekt vanuit het begrip “verspilling”. Een organisatie van nu heeft in de regel al langere tijd weten te overleven en doet dus een groot aantal zaken goed. Toch is er volgens de schrijvers behoefte aan verandering, een behoefte naar sneller, beter en goedkoper. GMQA is een methode waarmee het goede behouden kan worden en het “slechte”, de verspillingen, kunnen worden geëlimineerd.

Het boek leest makkelijk weg doordat het verhalend geschreven is. We volgen hoofdpersoon Bert die gedurende een jaar met behulp van de GMQA methode veranderingen doorvoert in de organisatie. De tekst is opgesplitst in weken en zo krijgt je een mooi chronologisch opgebouwd verhaal dat erg makkelijk te reflecteren is op zaken die je zelf in de praktijk ook tegen komt. Daarnaast wordt het verhaal ondersteund door illustraties van Henk Klein Gunnewiek die het geheel een speels karakter geven en het verhaal en de methode toegankelijk maken.

De boeklancering vond plaats in besloten kring op de Nyerode Business Universiteit. De schrijvers hadden Prof. Dr. Bert Kersten gevraagd het boek te introduceren. Hij legde het begrip lean uit als Licht, Vlug en Precies. Licht wil zeggen alleen doen wat je moet doen, Vlug wil zeggen dat je je snel aan kunt passen aan veranderende omstandigheden en Precies wil zeggen dat je zo min mogelijk fouten moet maken. Hierdoor zijn projecten vaker succesvol. Volgens Prof. Dr. Bert Kersten helpt dit boek je hierbij.

Vervolgens kwamen de schrijvers en de illustrator aan het woord en werden enkele zaken uit het boek nader belicht. De boodschap was dat het zeker geen ‘one time hit’ moet worden, maar een langdurig groeiend proces waarvoor het nodige uithoudingsvermogen nodig is, maar dan krijg je ook het beste resultaat. De schrijvers gaan een zogenaamde ‘Tour de Regie’ houden gelijk aan de Tour de France. De proloog is deze boeklancering, de tijdrit zijn de presentaties die ze door het hele land gaan geven, de bergetappes zijn de site visits die op het programma staan en de vlakke etappes zijn publicaties die ze de komende tijd willen gaan verzorgen.

De vraag is of dit ‘wolken-fietserij’ is of realistisch. Met het nieuwe boek in de hand, uitgereikt door Prof. Dr. Bert Kersten, willen de schrijvers dan ook iedereen uitnodigen om op te stappen en mee te fietsen in het peloton om daar zelf achter te komen. Maar bedenk, en dat is meteen ook de ondertitel van het boek, “Als je snel wilt zijn, moet je het goed doen”.

Het boek is hier te koop.

———————
Foto’s door TestNieuws