Column: Hoe verkoop ik mijn vak?

In mijn poging ook buitenstaanders van het testvak te enthousiasmeren voor testen, probeer ik geregeld een uitleg te geven over wat ons vak inhoudt. Helaas ontvang ik in veel gevallen slechts koele reacties als “je controleert het werk van anderen” tot en met de veel gehoorde “Oh, dus iets met computers”.

Als ik het vervolgens over een andere boeg gooi, kom ik uit bij de verschillende definities die we hanteren, zoals:

  • testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd worden om één of meer kenmerken van een product, proces of dienst vast te stellen volgens een gespecificeerde procedure (ISO);
  • testen is het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen (ISTQB);
  • testen is een proces dat inzicht geeft in- en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico’s (TMap).

Het zal jullie niet verbazen dat ook deze definities vooral tot vraagtekens leiden.

De wanhoop nabij werd ik echter deze week verrast uit onverwachte hoek. Als zorgzame vader was ik wel benieuwd naar de toekomstplannen van mijn 9-jarige dochter. Je kunt er tenslotte niet vroeg genoeg over beginnen. Ik was al helemaal voorbereid op antwoorden als zangeres, model of schooljuffrouw. Niets is echter minder waar: haar antwoord was dus echt tester!

Met enige argwaan vroeg ik dan ook door waarom zij zo graag tester wil worden. Haar antwoord was verrassend en ook zo logisch: “Omdat ik dan als eerste van iedereen nieuwe dingen mag uitproberen”. In al haar onschuld had ze voor mij in deze ene zin een van de kernaspecten van ons vakgebied te pakken. In plaats van wollige termen als kwaliteit en risico’s gaf ze het testvak het avontuurlijke imago van de pioniers die als eersten de werking van nieuwe producten vaststellen. Natuurlijk denkt zij in haar belevingswereld niet allereerst aan bijvoorbeeld complexe back office systemen van multinationals, maar toen ik begon over het testen van apps en games was ze helemaal om. Ze gaat nu al extra haar best doen op school zodat ze later een goede tester wordt.

Ik weet dat bovenstaande niet geheel representatief is voor alle gesprekken die we over ons vak voeren. Daarbij geldt ook dat de aantrekkingskracht voor ons testvak samenhangt met het individu die erover vertelt en de wijze waarop deze persoon in staat is de facetten van ons vak over te brengen. Ik bespeur in het algemeen wel dat testen een licht negatief imago heeft. Dat zit volgens mij ook in ons taalgebruik als risico’s, issues, bevindingen, enzovoort. Het beeld van de pionier spreekt mij veel meer aan.

Zie bovenstaande vooral als een uitnodiging om gezamenlijk tot een meer positieve uitleg van ons vak te komen. Uiteraard hoor ik het ook graag als jullie hele andere ervaringen hebben. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

———————————-
Mischa Maliepaard is Principal Consultant bij SQS Nederland en in die rol eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van diensten en services bij SQS Nederland. Daarnaast is hij bij diverse klanten ingezet in de rol van Senior Testmanager.