Column: Het elimineren van verspilling

De laatste jaren richt de aandacht in de IT zich steeds meer op het optimaliseren van de voortbrengingsketen. Daarnaast neemt de aandacht vanuit de business steeds meer toe. Gaat het IT systeem daadwerkelijk dat doen wat beloofd is? Voegt het nieuwe of gewijzigde systeem inderdaad business value toe? Een logische ontwikkeling gezien de economische tegenwind waar we met zijn allen mee te kampen hebben. Een euro is immers maar eenmaal uit te geven.

De vraag is natuurlijk wat kun je daar op uit doen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, net zoals er vele wegen naar Rome leiden. Echter, een van de antwoorden is het voeren van regie over de voortbrengingsketen. Sluiten alle componenten optimaal op elkaar aan? Weten de deelnemers van de diverse projecten wat er verwacht wordt? Is er afstemming tussen de business en IT?

Het concept van regievoering en in het bijzonder kwaliteitsregie vertrekt vanuit het begrip ‘verspilling’. Een organisatie van nu heeft in de regel al langere tijd weten te overleven en doet dus een groot aantal zaken goed. Toch is er behoefte aan verandering, een behoefte naar sneller, beter, goedkoper en verhoogd anticipatievermogen. Kwaliteitsregie kan daaraan toe bijdragen. Daarbij zijn een aantal principes gedefinieerd, te weten:

– business is leidend;
– elimineer verspilling permanent;
– zet kwaliteit risk-based in;
– organiseer regie van kwaliteit;
– meet het succes.

Wat houden deze principes in? 

De business is leidend
Het gaat om de besturing van de kwaliteit van IT. IT is ondersteunend voor de business en daarmee is de business altijd aan het roer. Dit geldt dus ook voor de kwaliteit.

Elimineer verspilling permanent
Zoals eerder al is aangegeven vertrekt kwaliteitsregie vanuit het elimineren van verspilling. Het elimineren van verspilling en behoud van het goede is de basis. Niet als eenmalige oefening, maar geborgd in een permanent besturingssysteem.

Zet kwaliteit risk-based in
Kwaliteit en testen zijn beide instrumenten die naar het risicoprofiel van het project moeten worden toegesneden.

Organiseer regie van kwaliteit
De kwaliteitsregisseur is hierin belangrijk. Dit hoeft niet perse te gaan om een extra investering. Vaak is een herallocatie van middelen voldoende.

Meet het succes
Meten is belangrijk om vast te stellen dat het allemaal gebeurt zoals we ons hadden voorgenomen. Hoe staat het met de harde meetbare performance? Hoe staat het met de tevredenheid van de diverse stakeholders over elkaar?

Goede kwaliteitsregie wordt zowel top-down als bottom-up neergezet. Ze biedt ruimte aan het management om kaders te stellen, om te werken vanuit een strategie en visie. Tegelijkertijd wordt de inhoud van de verandering voor een belangrijke mate bottom-up gestuurd. Het is immers aan de medewerkers en het operationele management zelf om de verspillingen te identificeren en te elimineren.

———————————-
Jos van Rooyen is senior testadviseur/ principal consultant testen bij Bartosz ICT bv