Nogmaals in gesprek met Wilbert van den Bliek

Afgelopen week spraken we voor de tweede keer dit jaar met Wilbert van den Bliek. Hij is algemeen directeur van SQS Nederland, de onafhankelijk specialist op het gebied van softwarekwaliteit. Eind februari vroegen we hem onder andere naar de effecten van de snelle groei die SQS doormaakt. Deze keer vragen we Wilbert naar de ontwikkelingen en trends in de markt en hoe zijn bedrijf daarop inspeelt.

1. Wat vind jij het meest kenmerkend voor de huidige testmarkt?
Het zal je misschien niet verbazen, maar de laatste jaren gaat het ook in de testwereld steeds vaker over prijzen en tarieven. De IT-budgetten staan onder druk, waardoor bedrijven proberen af te dingen op de prijs. Je ziet dat men diensten aanbiedt tegen tarieven die onder de marktconforme prijs liggen en soms zelfs onder de kostprijs, om er maar voor te zorgen dat mensen niet op de ‘bank’ zitten. Dat is natuurlijk geen gezonde situatie. De rek is er dan uit. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat blijft innoveren en wij bieden hierdoor onze klanten aantoonbaar toegevoegde waarde. Wij onderscheiden ons namelijk vooral op kwaliteit en innovatieve diensten met aantrekkelijke investeringsmodellen

2. Maar als de klant een lagere prijs wil, verlies je dan op de lange termijn niet de slag?
Het werkt inderdaad niet als je gelijkwaardige diensten aanbiedt tegen een prijs die hoger ligt dan die van andere aanbieders in de markt. Het gaat erom dat je de beste prijs/kwaliteit-verhouding levert. Wij hoeven als SQS niet dezelfde prijs te hanteren als een zelfstandige dat kan, maar wij hanteren wel een concurrerende prijs als het gaat om bedrijven die testen tot hun core business of een van hun kerntaken hebben gemaakt. En ik durf te beweren dat onze klanten bij ons meer waar voor hun geld krijgen. Dit kunnen we waarmaken doordat we bij SQS onze testdiensten op een slimme manier organiseren.

3. Wat is die slimme manier of wil je dat niet met ons delen?|
Ja hoor, geen probleem. We maken absoluut geen geheim van hoe we het doen. We zijn transparant richting onze klanten en ook naar de buitenwereld.

Het zit ‘m in de combinatie van onze integrale aanpak en de manier waarop we testdiensten uitvoeren en het investeringsmodel implementeren. Uiteindelijk doel is het deels uitbesteden van activiteiten aan onze nevenvestigingen in India, Egypte en Zuid-Afrika. De meeste testorganisaties verstaan onder offshoring dat ze testdiensten die eerst door iemand hier lokaal in Nederland werden uitgevoerd, nu door iemand in een lagelonenland laten uitvoeren. Dit levert een directe kostenbesparing op. Al zal deze besparing niet direct zo groot zijn als de meeste mensen op het eerste gezicht misschien verwachten. Dit heeft ermee te maken dat je wanneer je zaken outsourcet meer moet afstemmen en overleggen. Hierdoor kan men in een lagelonenland in deze constructie nooit dezelfde hoeveelheid output leveren als iemand hier in Nederland. De productiviteit is niet gelijk. Maar nog veel belangrijker is dat ze niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren. Dit heeft niet direct iets met hun vaardigheden te maken, als wel met het feit dat ze niet beschikken over de vereiste businesskennis om op een goede manier testscripts te kunnen opstellen. En er is geen bedrijf dat zijn businesskennis zomaar wil outsourcen. Dan wordt al snel gezegd dat offshoring niet werkt. Maar dat komt dus puur omdat je als het ware mensen offshoret.

SQS doet het anders, in die zin dat we eerst de requirements en functionaliteit in testscripts vastleggen, de testscripts automatiseren en vervolgens niet mensen maar werkpakketten van testscripts offshoren. En die scripts, waarin de businesskennis ligt verankerd, kun je wel op een efficiënte en effectieve manier laten uitvoeren en beheren door specialisten in andere landen.

4. Zou je dat nog iets meer kunnen verduidelijken?
Ja hoor. Omdat je hier de businesskennis hebt, stel je hier de testscripts op. Door de scripts te automatiseren borg je de businesskennnis en de kwaliteit van de scripts en maak je ze onderhoudbaar en uitvoerbaar in offshore landen. Het doet er dan minder toe wie het script uitvoert en onderhoudt. De uitvoering en het onderhoud van de scripts kan dus prima in bijvoorbeeld India gedaan worden.

5. Maar als iemand in India er nou vier uur over doet, terwijl iemand in Nederland slechts een uur voor dezelfde taak nodig zou hebben. Dan kan een klant toch nog steeds duurder uit zijn?
Als je het zo bekijkt zou dat inderdaad kunnen. Maar de praktijk leert anders, omdat onze mensen in India ook gewoon volwaardige testprofessionals zijn die een vergelijkbaar hoog niveau hebben als onze mensen hier in Nederland.

Bovendien ondervangen wij dit doordat onze klanten niet op basis van uren betalen, maar op basis van output. Wij sturen niet op capaciteit, maar op dat wat wordt opgeleverd. Dus hoeveel testscripts er daadwerkelijk worden opgesteld en uitgevoerd. Als wij er als SQS om welke reden dan ook langer over zouden doen, merkt de klant hier niets van in zijn portemonnee. Wij gaan echt een resultaatverplichting aan in die zin dat wij tegen onze klanten zeggen: ‘Wij regelen dat dit stuk software op een goede manier voor u getest gaat worden.’ Het investeringsmodel biedt hiermee een structurele kostenverlaging voor de klant die aanzienlijk groter is dan dat je met de Nederlandse tarieven zou kunnen bereiken. Direct in het eerste jaar bespaart de klant al kosten en deze kostenbesparing zet zich door over de totale looptijd van het contract.

6. Ik kan me voorstellen dat niet alle klanten bij deze oplossing gebaat zijn?
Dat klopt. Daarom bieden wij onze testdiensten in verschillende vormen aan. Zo kennen wij staff augmentation, waarbij wij testprofessionals detacheren bij de klant. Een tweede vorm is managed capacity, waarbij wij er voor zorgen dat de klant een compleet testteam tot zijn beschikking krijgt dat qua ervaring en vaardigheden voldoet aan zijn wensen en eisen. De klant hoeft in dit geval dus niks meer zelf te doen of te regelen. Wij zorgen ervoor dat de software wordt getest. De derde vorm is managed testing services, waarbij we een integrale verantwoordelijkheid voor het testen op ons en nemen en zoals gezegd niet meer op uren, maar op output sturen en waarbij we testscripts automatiseren en de uitvoering en het beheer ervan offshoren.

7. Is managed testing services voor iedere organisatie geschikt?
In principe wel. Maar als je op een goede manier wilt outsourcen, is het wel belangrijk dat je eerst zorgt dat je inzicht in je processen hebt en deze enigszins op orde hebt. Wij helpen onze klanten hierbij door de processen bij de klant te structureren. Wij voeren een health check  uit om de verbeteringen zichtbaar te maken. Hierdoor wordt je uiteindelijke output van een hoger niveau. Daarnaast is het belangrijk dat de keuze om de uitvoering en het beheer van testscripts te outsourcen een strategische keuze van het management is met bijbehorend mandaat. Want het verandert hoe dan ook de manier waarop je met testen omgaat binnen je organisatie. De organisatie moet ervan overtuigd zijn dat het een meerwaarde  oplevert door het op deze manier te doen.

8. Hoe overtuig je je klanten dan? Zijn er naast de lagere kosten nog meer voordelen van deze vorm van dienstverlening te noemen?
Wij hebben inderdaad lagere kosten, waardoor we onze klanten een gunstig tarief kunnen bieden. Maar het zit ‘m dus vooral in die borging van kwaliteit en de integrale verantwoordelijkheid die wij daarin nemen. Dat is toch waar het uiteindelijk om gaat voor een klant. Die wil er van op aan kunnen dat zijn software optimaal is getest. Een ander voordeel is dat het testwerk voor onze mensen hier interessanter wordt. Doordat je de relatief eenvoudigere taken als de uitvoering en het beheer van testscripts uitbesteedt, kunnen onze testprofessionals zich meer toeleggen op het vertalen van businesseisen naar testscripts en op de dingen die veranderen. Ze acteren daardoor echt op het snijvlak waar business en IT samenkomen. En dat is toch een stuk interessanter en dynamischer dan het uitvoeren van repeterende werkzaamheden.

9. Je spreekt over een integrale aanpak van kwaliteitszorg, is dat alleen testen?
Goed punt. De integrale aanpak is vanzelfsprekend meer dan alleen testen. Steeds meer bedrijven hebben namelijk de behoefte aan strategisch advies op het gebied van kwaliteitsmanagement. Wij hebben om in deze behoefte te kunnen voorzien onlangs een nieuwe business unit opgericht onder de naam SQS Quality Consulting. Je merkt dat bedrijven steeds meer waarde hechten aan de kwaliteit van hun systeemlandschap. Ten eerste omdat ze applicaties willen zonder fouten die hun bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Maar ook omdat ze beseffen dat ze er kosten- en bedrijftechnisch baat bij hebben als hun applicaties over een langere tijd goed functioneren. Dankzij goed kwaliteitsmanagement zijn ze immers structureel minder kosten kwijt aan onderhoud en kunnen ze investeringen langer uitstellen, terwijl hun businessprocessen optimaal worden ondersteund. SQS is met de oprichting van de nieuwe business unit geëvalueerd van een bedrijf dat zich vooral toelegt op de operationele kant van testen tot een strategische partner die organisaties met kwaliteitsmanagement een stap verder helpt in hun ontwikkeling.