Bijsluiter voor de mooie beloften van leveranciers

Elke afnemer weet het wel, de beloften over miljoenen besparingen, versnellingen van je proces of verbeteringen in de kwaliteit van de output komen maar zelden uit. Leveranciers en tools geven vaak beloften die niet te halen zijn in de afnemende organisatie. Je kunt nu een paar dingen doen. Je schouders ophalen, het is altijd zo geweest en zal wel zo blijven. Het met een korrel zout nemen en alles door 2 delen om realistische doelen te halen. Moedeloos worden en niet meer in de tools geloven dus het maar met de hand blijven doen, ze brengen ons toch niets. Of het je aantrekken en eens goed de bijsluiter lezen zodat je weet wat je er aan hebt en wat de omstandigheden zijn voor toepassen van een tool of aanpak van een leverancier.

Helaas ontbreekt het vaak aan een goede, doordachte bijsluiter. Een overzicht dat aangeeft in welke situatie de tool, methode of leveranciersaanpak het beste tot zijn recht komt. In sales gesprekken klinkt het mooi, de Proof of Concept vraagt vaak al om wat meer randvoorwaarden. Maar met de beste consultant van de leverancier aan boord worden veel issues direct opgelost.

Mooie beloften hebben een bijsluiter nodig die de omstandigheden schetsen voor de ideale werking. De dosering zou hierin moeten komen te staan, in welke mate moet ik het toepassen. Bijvoorbeeld alles automatiseren of eerst beginnen met een aantal onderdelen.
Iets over de bijwerkingen, welke effecten heeft een bepaalde tool of aanpak op aanpalende niet test processen. Wat vraagt het van mijn ontwikkelaars en of analisten.
Vergeet natuurlijk niet de manier waarop je het moet opnemen. Welke volwassenheid moet je team of organisatie hebben, welke voorwaarden moeten op orde zijn voordat we mogen starten met de afslankkuur van de organisatie.
En last but not least, wanneer is het eigenlijk te gebruiken? Ook hierin heeft de leverancier een belangrijke rol. Natuurlijk moet er bij beide partijen wat verdient worden, echter voor de lange termijn is het goed beide te investeren en eerlijk te zijn in welke situatie dit medicijn gaat helpen.

Het vervullen van de mooie beloften vraagt om een kritisch onderzoek van onszelf als afnemers. Weten we als afnemers eigenlijk wel wat we echt willen hebben? Wat willen we hebben opgelost of verbeterd? Waar moet de werkzame stof op aansluiten? Het draait allemaal om de output waarop de input en het proces afgestemd moeten zijn. Als je eigenlijk niet weet welke output je nodig hebt of met welk proces je daar wilt komen dan kun je niet verwachten dat een tool of leverancier dat even van je overneemt.

Als we dan gaan werken met bijsluiters zijn er natuurlijk ook proefkonijnen nodig. Organisaties die er voor open staan dat nog niet alles bekend is en de details nog niet volledig zijn. Leverende en afnemende organisaties zouden daarom samen aan bijsluiters moeten werken. Immers liggen de kansen en beperkingen bij beide partijen.

Ik geloof dat we met de juiste bijsluiter bij de mooie beloften van de leverancier beter in staat zijn om onze test output te verbeteren en daarmee een grotere waarde kunnen toevoegen.

—————————–
Andréas Prins is testconsultant bij ING