In gesprek met Martin Pol

Martin Pol is de grondlegger van gestructureerd testen in Nederland en oprichter van het bedrijf Polteq. Hij is (co)auteur van een groot aantal publicaties over gestructureerd testen (TMap®) en testproces verbetering (TPI® ). Hij was drie keer voorzitter van de EuroSTAR conferentie en hij was 5 jaar voorzitter van TestNet. In 1998 heeft hij als eerste de European Testing Excellence Award ontvangen voor zijn enorme bijdrage aan het vakgebied van testen in Europa.

Tijdens de Braziliaanse conferentie over software testen, BRATESTE 2010, die plaats vond in Sao Paulo van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 juni, was Martin keynote spreker. Daarnaast gaf hij er een aantal tutorials en samen met Emerson Rios een tweetalige workshop. Hoog tijd om Martin Pol eens te vragen wat dat eigenlijk is dat BRATESTE en om hem gelijk ook wat andere vragen te stelen natuurlijk.

1. Kun je, voor de mensen die dat nog niet weten, aangeven hoe je in het testvak terecht gekomen bent?
Na een klassieke IT-carrièrestart werd ik in 1985 gevraagd een handboek testen samen te stellen en gestructureerd testen te implementeren voor mijn toenmalige werkgever de Belastingdienst. Er moest beter getest worden, omdat de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer de nodige gebreken in de informatievoorziening van de fiscus rapporteerde. Omdat er in Nederland en de rest van Europa vrijwel niets over testen bekend was, werd ik toen naar de VS gestuurd om mijn licht op te steken bij pioniers als Bill Hetzel, David Gelperin en Boris Beizer. Ik was in de gelegenheid een aantal cursussen en intensieve workshops te volgen en kennis te maken met collega’s van bedrijven die al de nodige testervaring hadden opgedaan. De opgedane kennis werd toegepast in een aantal grote projecten (voor de insiders: Sagitta en Beheer van Relaties). Het toen ontwikkelde handboek testen, dat in 1988 in boekvorm zelfs op de markt kwam, is in feite de eerste versie van de TMap-standaard die in 1995 voor het eerst werd gepubliceerd.

2. Er gaat nog een hoop mis qua ICT bij de belastingdienst. Zijn ze na jouw vertrek het (gestructureerd) testen weer vergeten?
Ik durf te stellen dat de Belastingdienst in 1988 minstens Europees kampioen testen was. Echter, het is mijn ervaring dat grote organisaties moeite hebben verbeteringen door te voeren en vooral te consolideren. Plannen genoeg, maar de omvang van die organisaties en de frequentie van reorganisaties bieden onvoldoende mogelijkheden en tijd om de (test-)verbeteringen succesvol te implementeren .

3. Kun je beschrijven wat BRATESTE is, wat voor publiek er komt en hoe groot deze conferentie is?
BRATESTE is een Braziliaanse testconferentie in São Paulo die wordt georganiseerd door ALATS, een overkoepelende testorganisatie van een aantal Latijns Amerikaanse landen. De conferentie duurt 3 dagen, 1 tutorial dag en 2 dagen met allerlei presentaties. BRATESTE wordt bezocht door ca. 250 testers en commerciële medewerkers van testleveranciers. De voertaal op BRATESTE is Portugees.

4. Hoe ben je als keynote spreker op BRATESTE terecht gekomen en hoe waren de reacties?
Sinds 1988 verzorg ik cursussen, tutorials en presentaties op conferenties in de VS en andere delen van de wereld. Hierdoor wordt ik vaak gevraagd voor testprojecten en bijdragen aan cursusprogramma’s en conferenties. Als het me wat lijkt en ik heb tijd, ga ik dan op zo’n vraag in. In andere gevallen vraag ik een collega Polteqer, die dan afreist naar bijvoorbeeld India, China of Mexico.

5. Heb je nog vernieuwende of interessante zaken gehoord tijdens de conferentie, zo ja welke?
Nee, om te leren hoeven wij niet naar Brazilië. De IT voorzieningen daar zijn vergelijkbaar met Nederland, van hoog niveau. Er is echter geen tijd geweest voor een geleidelijke opbouw van (test-)expertise. In de huidige context komen de Brazilianen structuur en ervaring tekort. Wat voor ons op testgebied gesneden koek is, blijkt voor hen een eerste kennismaking.

6. Je schept graag op over de mooie vijver in je tuin. Vissen er tegenwoordig niet te veel (slechte) testers in de testvijver?
Vissen in mijn vijver is verboden. Ik ben er dit jaar tot nu toe zelfs in geslaagd de reigers op afstand te houden. Over eventuele slechte testers: Ik ben ervan overtuigd dat het kaf zich vanzelf van het koren scheidt.

7. Je zit al meer dan 25 jaar in het testvak en hebt dus zo’n beetje alles meegemaakt. Hoe zie jij de toekomst van het testen?
De IT scene is snel aan het veranderen. Er zullen voorlopig nog wel systemen gebouwd en onderhouden worden op de “klassieke” manier. Maar Servicing (SOA en Webservices in the Cloud) en (Out)sourcing winnen snel terrein. Deze ontwikkelingen claimen enerzijds vroeger testen op meer generieke aspecten zoals onderhoudbaarheid, beveiliging en continuïteit. Anderzijds moeten we veel werk maken van een passende geautomatiseerde E2E/ketentest, die in de toekomst wellicht continu draait. Deze Servicing en Sourcing context vraagt flexibele testprocessen en meer op governance gericht testmanagement: Polteq noemt dat “Testen in de Context”.

8. Hoe ziet je eigen toekomst er uit? Nog even doortesten, nog één boek schrijven en dan rentenieren in je favoriete land Spanje?
Ik heb 100 kanjers om me heen verzameld die op een geweldige manier de Polteq slogan “Leaders in Software Testing” waar maken, nu en in de toekomst. Ik doe voorlopig nog lekker mee, misschien wat vaker vanuit Spanje.