In gesprek met Reza Warnink

Micro Focus, specialist in Cobol en applicatiemodernisering, baarde vorige jaar opzien in de testwereld door het overnemen van Borland als bedrijf en het overnemen van de Compuware Quality Solutions-productfamilie van geautomatiseerde test- en kwaliteitsbeheersuites. Volgens Micro Focus past dit in de strategiewijziging die in 2006 werd ingezet, te weten het uitbouwen van een breed gamma van producten voor applicatieontwikkeling, -modernisering en -portfoliobeheer. Omdat Micro Focus een redelijk onbekende speler is in de testwereld heb ik een aantal vragen gesteld aan Reza Warnink, algemeen directeur Noord-Europa van Micro Focus.

1. Kun je jezelf en Micro Focus kort voorstellen?
Inmiddels werk ik tien jaar bij Micro Focus. Ik ben begonnen als Country Manager Nederland en daarna directeur Benelux geworden. Sinds drie jaar ben ik algemeen directeur Noord-Europa. Micro Focus is marktleider op het gebied van software voor modernisering en beheer van bedrijfsapplicaties. Bedrijven vergroten met onze oplossingen de kwaliteit, flexibiliteit en toegevoegde waarde van de applicaties die ze ontwikkelen, onderhouden en testen. Zo halen ze het uiterste uit hun bestaande en nieuwe applicaties. Micro Focus heeft ruim dertig jaar ervaring en wereldwijd maken 18.000 klanten, met in totaal ruim twee miljoen licenties, gebruik van onze software.

2. Waar moet ik aan denken bij de term applicatiemodernisering?
Applicatiemodernisering kan zich in veel hoedanigheden voordoen, maar in alle gevallen gaat het om het “veranderen” of “aanpassen” van een applicatie of applicatieomgeving zodat deze klaar is voor nieuwe ontwikkelingen zoals cloud of SOA. Dit kan het migreren, consolideren of rationaliseren van applicatie behelzen, maar ook bijvoorbeeld het samenbrengen van verschillende applicaties door ze één user interface te geven. Micro Focus leidt deze moderniseringslagen met haar softwareoplossingen in goede banen. Daarbij staat voorop dat bedrijven hun businesslogica, kennis en (gedeeltes van) de applicaties en code kunnen hergebruiken. Zo maken ze hun organisatie zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk klaar voor de toekomst.

3. Waar zou ik Micro Focus, buiten de overnames, van moeten kennen binnen de testwereld?
De regelgeving op het gebied van dataprivacy wordt steeds strenger. Onze oplossing Data Express stelt bedrijven in staat om integrale een testomgeving op te zetten. Door het proces van data-extractie te automatiseren kan je snel een representatieve maar veel minder omvangrijke subset van testdata creëren. Dit scheelt soms wel tot 90 procent in de omvang van de testdata. Daarbij is het mogelijk om door  een geautomatiseerd proces voor datamasking de testdata te anonimiseren. Niet alleen is de privacy daarmee gewaarborgd, maar bedrijven verlagen ook operationele kosten en kunnen sneller nieuwe producten en functionaliteiten op de markt brengen. Binnen de testwereld zijn we ook bekend om onze Mainframe Express Test Server-applicatie waarmee organisaties de mainframekosten terugdringen door integratie-, mainframe- en gebruikersacceptatietests te verplaatsen van de mainframeomgeving naar Windows, Unix of Linux. Ook de (unit)testmogelijkheden binnen onze ontwikkelomgevingen zijn jaren state-of-the-art.

4. Kun je aangeven wat precies jullie (test)strategiewending is die in 2006 is ingezet?
Door de jaren heen hebben we een breed portfolio van oplossingen voor applicatiemodernisering en -beheer opgebouwd. Klantfeedback is een belangrijke pijler in de verdere ontwikkeling van onze oplossingen en portfolio. Omdat klanten sterke behoefte hebben aan een betere afstemming tussen business en IT zijn we rond 2006 gestart met de bundeling van tools in totaaloplossingen. Mede door de overname van Borland en Compuware ondersteunen we nu de volledige software-ontwikkelcyclus; van eis of vraag tot ontwikkeling en levering.

5. Overnames zijn niet goedkoop, hebben jullie geen last van de recessie?
Ondanks de recessie hebben we in 2009 goede financiële resultaten geboekt. Zo realiseerden we een omzetgroei van 20,4 procent ten opzichte van 2008. De overname van de testdivisies van Borland en Compuware passen dan ook in onze strategie om bedrijven juist in een economisch mindere periode te helpen bij het terugdringen van de kosten en het stimuleren van de productiviteit en efficiëntie. Deze overnames vergroten onze toegevoegde waarde. Daarnaast is het juist in een tijd als nu dat IT organisaties nog kritischer kijken naar waar ze kosten kunnen besparen, efficiënter te werk kunnen gaan. En wanneer je een applicatie op bijvoorbeeld relatief eenvoudige, risicoloze én goedkope wijze uit een mainframeomgeving kan halen, in plaats van te investeren in een nieuw pakket of het herschrijven van de applicatie, dan heb je een goede case. Dit blijkt zeker ook uit de positieve resultaten.

6. Wat zijn jullie plannen met de recent overgenomen divisies van Compuware en Borland?
Deze overnames helpen ons een sterkere positie in de testmarkt te realiseren. Vanuit die positie kunnen we verder groeien. Het aanbieden van testoplossingen ligt voor Micro Focus voor de hand. Het complementeert  de Software Development Lifecycle. We bieden onze klanten met moderniseringswensen nu een echte totaaloplossing aan; als enige in de markt. Daarnaast voegen we door de overnames een schat aan kennis, ervaring en technologie toe aan ons portfolio. Onze klanten kunnen deze elementen benutten voor hun migratietrajecten. We investeren momenteel ook flink in ons portfolio voor Application Software Quality (ASQ). Zo integreren we ASQ-producten in onze bestaande oplossingen.

7. Is jullie testaanbod nu compleet of hebben jullie nog andere testonderdelen op het oog?
Op dit moment biedt Micro Focus oplossingen voor de volgende deelgebieden: testmanagement, functionele tests, prestatietests, codekwaliteit (statisch en dynamisch) en testdatabeheer. Daarmee is ons portfolio zeer compleet. Van onze twee grootste concurrenten is er slecht één die dezelfde mogelijkheden biedt. Daar komt bij dat we ook krachtige oplossingen bieden voor aan testen gelieerde gebieden zoals Requirement Definition en Requirement Management. Hierdoor profiteren onze klanten van een vrijwel uniek aanbod. Uiteraard zullen we altijd op basis van klantfeedback en (technologische) ontwikkelingen kijken welke producten een waardevolle aanvulling zijn op ons portfolio.

8. Gaan we de komende tijd voor wat betreft marketing nog horen van Micro Focus?
Jazeker, we hebben diverse marketingcampagnes op testgebied in de planning. Daarnaast zijn we aanwezig op testevenementen, waaronder de Dutch Testing Conference die plaatsvindt van 19 tot en met 21 april 2010 in ’t Spant in Bussum. Daar verzorgen wij een workshop waarin wij samen met de deelnemers inzichtelijk maken  waar zij in het Software Delivery proces verbeteringen kunnen doorvoeren en wat dit hun organisatie zal brengen. Ook verwachten we marketinginspanningen rondom de lancering van Microsoft Visual Studio 2010. Micro Focus introduceert een aantal producten dat integreert met deze nieuwe Microsoft-oplossing, waaronder SilkTest. Met SilkTest is het bijvoorbeeld mogelijk om al eerder in de applicatiemoderniseringscyclus kwaliteitsvolle applicaties te ontwikkelen die ook nog eens naadloos te integreren zijn. Daarmee behoren langdurige testprocessen tot het verleden en kan je als organisatie rendement op investering (ROI) maximaliseren, doordat je nu minder tijd hoeft te besteden aan het testproces.

—————————————————–
Reza Warnink
Algemeen directeur Noord-Europa
Micro Focus
http://www.microfocus.com/nl/