Hoe geeft testen met AI voordeel voor jouw organisatie?

Door de snelgroeiende aanwezigheid van software systemen is de aandacht komen te liggen op de juistheid en betrouwbaarheid ervan. Daarom zijn nieuwe mechanismen en technieken nodig om de kwaliteit van de systemen te garanderen. In dit artikel wordt het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning bekeken als het aankomt op kwaliteitsgarantie van de software. Ook wordt bekeken hoe AI voordeel kan opleveren voor een organisatie.

Lees meer op Entrepreneur