Kwaliteitsborging onder druk in digitale transformatie

Uit de inmiddels achtste editie van het World Quality Report van Capgemini, HP en Sogeti blijkt dat meer dan tweederde (68 procent) van de ondervraagde organisaties geen testaanpak beschikbaar heeft voor de ontwikkeling van Internet-of-Things producten.

Dat terwijl 85 procent van de bedrijven volop bezig is met het internet der dingen. Het World Quality Report is het enige wereldwijde onderzoek dat jaarlijks inzicht geeft in de actuele stand van zaken rondom kwaliteitsborging en softwaretesten in verschillende sectoren in 32 landen.

Het onderzoek laat eveneens zien dat organisaties onder druk staan om een goede balans te vinden tussen kwaliteitsborging en de snelheid die nodig is de ontwikkeling van Internet-of-Things producten. Dit jaar wordt 31 procent van het totale IT-budget besteed aan kwaliteitsborging en testing. Dat is vier procent minder dan vorig jaar waarin een recordpercentage van 35 procent van het totale IT-budget werd toebedeeld aan kwaliteitsborging. Dat was een stijging van achttien procent naar 35 procent in de afgelopen vier jaar. Ondanks de geringe daling in 2016 voorspellen de respondenten van dit World Quality Report dat het IT-budget voor kwaliteitsborging zal stijgen naar 40 procent in 2019.

In de Benelux verandert de functie van testen in een rap tempo. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat veel organisaties een duidelijke relatie leggen tussen het belang van kwaliteitsborging en de impact daarvan op de business. Zo geven IT-beslissers in de Benelux aan dat de veiligheid van applicaties hoog op de agenda staat. 47 procent van de organisaties is volop actief op het gebied van penetratietesten, tegenover 43 procent op wereldwijd niveau. In de Benelux is 27 procent van alle testactiviteiten volledig geautomatiseerd. Naar verwachting zal dit percentage de komende jaren snel oplopen.

Lees hier het hele artikel