Veel controverse over de ISO29119 standaard

Van 11 tot en met 13 augustus vond de CAST conferentie in New York plaats met als thema “The Art and Science of Testing”. Op de tweede dag van de conferentie gaf James Christie een presentatie met als titel “Standards – promoting quality or restricting competition?“.

James Christie stelt dat standaards worden ontwikkeld door instanties die er een commercieel belang bij hebben. Hij analyseert de economische krachten achter de oprichting van de standaards. James vindt dat ze moeten worden gezien als mogelijke methoden die bedrijven kunnen kopen of weigeren als zij dat nodig achten. De markt wordt verstoord door ze te verkopen als standaard en door bij senior managers, advocaten en toezichthouders de indruk te wekken dat er geen verantwoord alternatief zou zijn. James legt uit waarom de auditors en compliance professionals niet persé aan de kant staan van de standaard lobby. Aan de hand van zijn audit ervaring legt hij uit dat de standaard een oneigenlijk beroep doet op niet-bestaand gezag. Dit debat is geen academische wedstrijd tussen rivaliserende scholen of stromingen. Het is een commerciële strijd en James geeft argumenten tegen de standaard. Hij geeft aan dat vrije en eerlijke concurrentie in het geding is. Volgens James zijn test standaards een enorme beperking om effectief te handelen.

Tijdens de discussie na de presentatie van James werd er door Karen Johnson, vorig jaar nog keynote spreker op het najaarsevenement bij TestNet, opgeroepen tot actie. Hieruit zijn twee initiatieven ontstaan: een petitie tegen de ISO 29119 standaard en een profesional tester manifesto. Tijdens de conferentie werden zowel James als Karen over hun motieven geïnterviewd. Inmiddels zijn er ook vele blogs over geschreven.

Meer weten over de standaard? Op 9 oktober aanstaande organiseert TestNet een thema avond over de ISO29119. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen, beloofd dit een interessante avond te worden.