Nieuwe bestuurssamenstelling TestNet

Michiel Vroon heeft na 9 jaar lid van het bestuur van TestNet te zijn geweest, waarvan 4 jaar als voorzitter, afscheid genomen. Daarom is er tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart een nieuwe bestuurssamenstelling tot stand gekomen. Conform statuten heeft het bestuur een nieuwe voorzitter uit haar midden gekozen, namelijk Rik Marselis. Rik was de portefeuille houder Evenementen. Ter vervanging is daarom een nieuwe portefeuillehouder Evenementen benoemd en ook is er een nieuwe vice-voorzitter benoemd.

Het TestNet bestuur bestaat nu uit (zie foto, van achter naar voor, van links naar rechts):

Kees Blokland – Informatiebeheer en vice-voorzitter
Bernd Beersma – Werkgroepen
Harro Philip – Secretaris
Peter van Tulder – Evenementen
John de Goei – Penningmeester
Rik Marselis – Voorzitter