Agile testen door ogen andere disciplines

Op woensdag 11 december organiseert TestNet een thema-avond met als thema Agile testen door ogen andere disciplines

De eerste presentatie wordt gegeven door Remi-Armand Collaris. Hij is een van de schrijvers van het boek “ScrumUP” waarin het gaat om Agile IT verbetering met gebruik van Scrum, XP en RUP. In zijn presentatie gebruikt hij het sprookje van de soepsteen om testers een spiegel voor te houden. Welke gevolgen hebben de veel geprezen testspecialisatie, entry-criteria en, bugtrackingtool voor het gehele voortbrengingsproces. Wat zegt Agile hierover en waarom lijkt het zo simpel maar is het in de praktijk o zo moeilijk. Dit vormt een mooie opstap naar de volgende presentatie.

De tweede presentatie wordt gegeven door Pim Rebholz en Jeanine Mechelinck van BOL.com. In een interactieve sessie zullen zij hun ervaringen over agile testen bij bol.com delen. Op de backlog van de presentatie staan onderwerpen zoals: het invoeren van scrum, het testproces, testautomatisering, het testgilde, de relatie testers en overige IT-ers, de eigen scrumwerkwijze, onze droom tav testen en de eerstvolgende stappen. Het publiek vervult de rol van de productowner en bepaalt zelf wat zij het belangrijkste vinden en wat dus zeker in de presentatie aan bod moet komen.

Meer info op de TestNet website