Testers Specialisterren opgeleid door Polteq

In januari van dit jaar heeft Polteq opnieuw zeven aspirant software testers van Specialisterren Academy opgeleid. Specialisterren is een organisatie die mensen met een stoornis in het Autistisch Spectrum inzet als software tester bij gerenommeerde bedrijven. Polteq heeft sinds de oprichting van dit bedrijf al vier groepen startende testers opgeleid tot Certified Tester ISTQB Foundation.

Docent Erik Runhaar van Polteq: “Het is een bijzondere ervaring om deze groepen les te mogen geven. Vanuit mijn privé omgeving heb ik ervaring met mensen met een dergelijke stoornis. Ik weet hoe moeilijk het is voor deze mensen om een baan te krijgen of deze te behouden, omdat er vaak alleen gekeken wordt naar hun beperkingen. Bij Specialisterren wordt vooral gekeken naar hun talenten en capaciteiten en krijgen ze de kans om deze te benutten door als software tester werkzaam te zijn. Dankzij hun groeiende klantenbestand lukt het Specialisterren om hun testers succesvol in te zetten”

Dat de groepen van Specialisterren anders zijn dan andere groepen maakt het lesgeven tot een spannende gebeurtenis. “Je weet bijvoorbeeld niet wat een vraag teweeg kan brengen bij een deelnemer,” geeft Erik aan. “Het is voor mij zaak om de materie duidelijk uit te leggen en bij vragen goed aan te geven waarnaar ik op zoek ben. We hoeven het echter ook weer niet bijzonderder te maken dan het is. De mensen hebben een universitaire of HBO studie gedaan, dus ze zijn qua capaciteiten prima in staat om een dergelijke cursus te volgen en succesvol af te ronden. Tot nu toe zijn vrijwel alle deelnemers van Specialisterren die door Polteq zijn opgeleid, geslaagd voor het examen. Deze scores wijken niet af van andere groepen,” onderstreept Erik zijn betoog.

Wat betreft de organisatie van de training en het examen wordt rekening gehouden met het feit dat deze mensen een vorm van autisme hebben. Stressbevorderende en afleidende factoren worden zoveel mogelijk uitgefilterd, de trainingsdagen worden over een langere periode gespreid en opgeknipt in halve in plaats van hele dagen.

“Het is soms maar een kleinigheid; het klikken met een pen of het ‘swipen’ over een smartphone waardoor een cursist volledig afgeleid kan raken en hij de draad weer opnieuw moet oppakken,” geeft Erik als voorbeeld. “Wij houden hier in de cursus zo veel mogelijk rekening mee. Zo is het voor mij bijvoorbeeld belangrijk om niet te enthousiast en te snel te praten: dat kan mensen afleiden van de boodschap, waardoor deze aan hen voorbij gaat. Rust is een belangrijk element tijdens de training.”

Het examen wordt afgelegd in een omgeving waarin afleiding tot een minimum wordt beperkt. De examenkandidaten zitten in cubicals waardoor ze gescheiden zijn van elkaar en afgeschermd van de buitenwereld. De ervaren examinator die het examen komt afnemen, weet daarbij precies wat zij moet doen om de rust te bewaren en de kandidaten gefocust te houden op hun examenwerk.

Specialisterren is blij met Polteq. “Polteq levert maatwerk in de opleiding en het afnemen van examens van de cursisten van Specialisterren Academy zodat de testers van Specialisterren toch de nodige certificaten kunnen halen. Polteq is een betrouwbare partner voor Specialisterren met veel kennis en een menselijke aanpak,” aldus Sjoerd van der Maaden, directeur van Specialisterren.