Volgende stappen van de Kwaliteitsregisseur

In 2011 schreven de leden van de TestNet werkgroep TestRegie de white paper “De Kwaliteitsregisseur”. Blijkbaar was dit een grote bron van inspiratie. Want eind 2012 werden vlak na elkaar de boeken “Quality Supervision” en “Regie van Kwaliteit” gepresenteerd.

Op de TestNet thema-avond van 6 februari wordt er uitgelegd wat ze verstaan onder het begrip “kwaliteitsregie” en hoe deze in relatie staat tot het onderwerp softwaretesten. Daarnaast worden de twee boeken over dit onderwerp nader besproken, te weten “Quality Supervision” van Rik Marselis en Arno Balemans en het boek “Regie van kwaliteit” van Chester Jansen, Jos van Rooyen en Kees Lindhout.

Beide boeken vullen elkaar aan en belichten het onderwerp vanuit een andere invalshoek. Een uitgelezen moment om kennis te maken met het onderwerp “Kwaliteitsregie”. Hier vind je meer informatie en kun je je registreren.