Werk mee aan testopleiding op HBO niveau

Vanaf de zomer is de TestNet werkgroep HBO testopleiding actief. Het doel van de werkgroep is de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken van een HBO / Academische Testopleiding in Nederland.

Het doel valt in een aantal delen uiteen, te weten:
1. Inventarisatie van de huidige gedoceerde stof
2. Een inventarisatie naar de reële behoefte (zowel vraag als aanbodzijde)
3. Een voorstel voor het curriculum van een dergelijke opleiding
4. Een implementatieplan voor deze opleiding.

TestNet merkt dat de belangstelling en interesse groot is binnen testend Nederland. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de gedachtevorming verzorgt de werkgroep daarom op 14 november een avond op de TestNet thema-avond voor werkgroepen. Het doel van deze avond is om samen met de belangstellenden te brainstormen over de 4 doelstellingen en gezamenlijk input te verzamelen die door de werkgroep meegenomen kan worden bij de verdere uitwerking. Tevens geeft de werkgroep inzicht in de resultaten tot op heden.

Meer informatie vind je hier.