Help te helpen voor een betere zichtbaarheid

Recent gaf ik samen met mijn collega Guido Dulos een training “maak je werk zichtbaar”. Een favoriet thema want uit een groot aanbod van trainingen, koos onze klant juist deze training. Ik snap dat wel, want ik spreek veel testers die stoeien met het krijgen van commitment en het gevoel dat ze soms wat meer waardering willen hebben voor inspanning die ze leveren.

Zichtbaarheid wordt bepaald door de ontvanger
Een betere zichtbaarheid kan aan beide zaken bijdragen, maar wat is zichtbaarheid nu eigenlijk? Eigenlijk is zichtbaarheid maar een raar begrip. Zichtbaarheid staat op niet zichzelf, het is een resultante van de activiteiten die je als testteam doet en de wijze waarop deze ontvangen wordt in de organisatie.

Juist dit laatste is van doorslaggevend belang. Want we kunnen wel stapels output genereren; goed doordachte testplannen, gedetailleerde testscripts en goed onderbouwde rapporten, maar deze hoeven niet per se bij te dragen aan commitment en waardering. Ongeacht of we nu in een SCRUM of waterval omgeving opereren, zullen we onze output moeten afstemmen met de ontvangers. Waar zit hun behoefte en welke informatie beïnvloedhun beslissingen en maakt dus verschil? In eerdere publicaties gebruikte ik de termen comfortbehoefte, grip en waardeketen om onze output beter te alignen met de ontvangers.

Geen Output zonder Input
Maar er is meer, want om een goede output te kunnen leveren, hebben we ook input nodig. Testen is sterk afhankelijk is van de andere disciplines binnen de software ontwikkeling. Vaak zijn we ons onvoldoende bewust van de hulpvraag die we stellen. Deze wordt dan ook vaak gefragmenteerd en impliciet gesteld. Tijdens de training die we gaven kwam naar voren dat als we ons verlanglijstje duidelijk opstellen en delen, er een interessante dialoog ontstaat. Als we bijvoorbeeld de business analisten vragen om betere user-stories op te stellen, of als we de gebruikers vragen om onze testen uit te voeren, waarom zouden zij dit doen? Hier komt dus overtuigingskracht en motivatie om de hoek kijken. Hebben we ze eenmaal van het belang overtuigd, dan leert de ervaring dat deze partijen zelf ook een wensenlijstje hebben.

Dit wensenlijstje is goud geld waard, hiermee kunnen we echt zorgen dat we zichtbaar worden en het is een basis fundament voor commitment. We kunnen de aanliggende disciplines faciliteren door te regelen dat zij tijd krijgen om ons te helpen. Dat de opdracht duidelijk is afgebakend, en door te zorgen voor goede hulpmiddelen, zoals testomgeving en testershandleidingen. We kunnen ervoor zorgen dat er een aanspreekpunt is die zijn prioriteit heeft liggen bij het succes van bijvoorbeeld de gebruikerstesten en niet onbelangrijk we kunnen onze helpers serieus nemen, door te zorgen dat de bevindingen echt opgepakt worden en er terugkoppeling wordt gegeven over de status. Kortom we laten zien dat we hun bijdrage belangrijk vinden en alles in het werk zetten om hun te faciliteren om deze bijdrage goed te kunnen leveren. Een betere waardering is er niet.

Geef de waardering door
Kortom, wees je ervan bewust dat er om je zichtbaarheid te vergroten twee dingen belangrijk zijn. Ten eerste dient de output van waarde te zijn. Het heeft geen zin om ‘waardeloze’ documenten en informatie door de vergaderruimte te slingeren. Commitment en waardering krijgen we door output te leveren die aansluit bij de behoefte van de ontvangers. Daarnaast zijn we om een goede output te creëren sterk afhankelijk van de input die we krijgen. Hierdoor ontstaat er een afhankelijkheid met anderen. Maak je wensen expliciet, en zet je in om de andere te helpen jou te helpen. Hiervoor is het belangrijk om goed te luisteren, aan te sluiten bij de vraag en… te zorgen dat ook zij zichtbaar worden en zich gewaardeerd voelen. Dit maakt je zeer zichtbaar in het team, en met de input, kun je zelf waarde creëren en zorgen voor een resultaat dat gezien wordt.

———————
Derk-Jan de Grood werkt als testexpert bij Valori. Hij adviseert organisaties bij het inrichten en verbeteren van hun testactiviteiten. Als productmanager werkt hij aan innovaties in het Valori dienstaanbod. Daarnaast spreekt en publiceert hij met groot enthousiasme over ontwikkelingen in het testvak.