Goed ingerichte OTAP-omgeving is halve werk

Goed ingerichte OTAP-omgeving is halve werk

We kennen allemaal de term “OTAP-omgeving”. En het belang van een correct ingerichte OTAP-omgeving is niemand vreemd. Maar hoe goed is deze ingericht vraagt Martijn van Schie zich af in zijn artikel op de Computable website. En zijn deze omgevingen wel goed genoeg om alle scenario’s af te dekken?

Het belang van een goede OTAP-omgeving (Ontwikkeling Test Acceptatie en Productie), en dan voornamelijk het acceptatie en productie gedeelte, moet niet worden onderschat vindt Martijn. Vaak wordt er, vanuit kostenbesparing, voor gekozen om de acceptatie omgeving niet helemaal in te richten zoals de productie-omgeving is ingericht. Maar is deze kostenbesparing wel reëel, en zijn er niet meer kosten mee gepaard indien de release in productie niet blijkt te werken?

Lees hier de rest van Martijn’s artikel.