Krachtenbundeling NGI en TestNet goede zaak

Onlangs kondigden het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) en de Nederlandse vakvereniging voor software testen TestNet aan om hun krachten te bundelen. Doel is kennisuitwisseling tussen het vakgebied softwaretesten en andere IT disciplines. Het NGI geeft aan dat hiervoor behoefte bestaat in de markt.

Peter van Tulder is niet verbaasd over deze behoefte en juicht de verbinding tussen TestNet en het NGI toe. Volgens Peter vragen diverse recente ontwikkelingen in de markt, zoals de sterke groei van Agile-projecten en de toename van productie-incidenten op het gebied van performance en informatiebeveiliging, om meer begrip en nauwere samenwerking tussen de verschillende disciplines in het projectlandschap.

Testers zijn constant op zoek naar invulling van en aansluiting op nieuwe methodes, technieken en wetgeving. Dat betekent dat testmethoden en -technieken volop in beweging zijn. Dat zorgt ervoor dat volgens Peter binnen branchevereniging TestNet een grote en bijzonder leergierige populatie aanwezig is, die op zoek is naar succesverhalen uit de praktijk.

Lees hier zijn hele artikel.