Nauwe samenwerking tussen NGI en TestNet

Op 24 november 2011 is binnen het NGI de afdeling ‘Testen & Integratie’ opgericht. Een bijzondere gebeurtenis omdat het NGI hiermee opnieuw een brug slaat tussen brancheverenigingen, nu met TestNet; de Nederlandse vakvereniging voor testers. NGI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers.

De afdeling richt zich op de noodzakelijke aansluiting van het vakgebied software testen met andere IT-vakgebieden. De initiatiefnemers merken dat deze behoefte bestaat bij de Nederlandse IT-professionals. De afdeling richt zich dus niet op testinhoudelijke onderwerpen als zodanig, deze komen uitgebreid aan bod via de bestaande vakvereniging TestNet.

Initieel doel is kennisuitwisseling en bruggen slaan. Het idee is om met de professionals vanuit het vakgebied testen (we beschouwen daarbij testen in de verschillende fasen van de voortbrengingsketen) de integratiemogelijkheden te zoeken in het werkveld van informatiemanagement en informatietechnologie. Binnen het NGI is die vakkennis aanwezig in de diverse afdelingen en regio’s. De samenwerking zal invulling krijgen door het regelmatig organiseren van een evenement, waarin de brug wordt geslagen tussen het vakgebied testen en een ander vakgebied (bijv Architectuur, BPM, Requirements Management, Informatiebeveiliging, etc). Daarnaast zullen publicaties (artikelen) verschijnen die bijdragen.