Bedenk een TestNet Thema-avond

TestNet thema-avonden hebben als doel kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. Door te reflecteren op verschillende praktijkonderwerpen kunnen de bezoekers persoonlijke competenties ontwikkelen en een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling van de testgemeenschap als geheel. De evenementencommissie van TestNet is verantwoordelijk voor de organisatie en bepaalt het onderwerp van een thema-avond op basis van wat er leeft in de testwereld. Maar ze willen nu graag de testcommunity betrekken bij het bepalen van de onderwerpen voor de thema-avonden in 2012.

Heb je een leuk idee of een specifiek onderwerp dat je graag op een thema-avond wilt behandelen, dan horen ze dat graag. Het mag iets zijn waarover je zelf wilt spreken maar je kunt ook een suggestie doen voor een onderwerp waarover je iemand anders zou willen horen. De meest gebruikte locatie is het NBC in Nieuwegein. Maar is er bij jouw organisatie op locatie “iets te zien” dan is het een optie om daar wat te organiseren.

Stuur een email met je idee/onderwerp en een korte omschrijving hiervan naar: evenement@testnet.org. Gebruik als onderwerp voor de email: “Onderwerp Thema-avond 2012“. Vergeet uiteraard niet je contactgegevens te vermelden. Wordt jouw idee verder uitgewerkt en op een thema-avond behandeld dan zal de evenementencommissie tijdig contact met je opnemen. Ook als ze op dit moment even niets met je suggestie doen, zullen ze het voor het eind van 2011 laten weten. TestNet is een netwerkorganisatie van, voor én door testers. Jouw bijdrage is dus van enorm belang.