TestNet werkt mee aan edities vakblad Release

Het vakblad Release gaat dit jaar veel aandacht besteden aan het vakgebied testen. Daarom reserveren zij in de komende edities zeer veel redactionele ruimte  voor testen. De invulling van deze artikelen gaat in nauwe samenwerking met de redactie van TestNet Nieuws (TNN) van de vakvereniging TestNet. Release heeft 3000 abonnees en geeft 4 edities per jaar uit over software in een brede context.

De aanzet voor de testaandacht wordt in komend juni-nummer (editie 2) gegeven met een korte vooruitblik op het najaarsevenement van TestNet dat op 4 oktober plaats zal vinden. Voorafgaand aan dit evenement zal het vakblad Release op 27 september een unieke editie (nummer 3) uitbrengen dat van kaft tot kaft in het teken staat van het testen van software. Hiervoor zal de TNN-redactie samen met de andere commissies van TestNet gaan kijken naar de invulling. 

Naast de 3000 vaste abonnees van Release ontvangen alle leden van TestNet de 2e en 3e editie gratis op hun correspondentie adres. Daarnaast kunnen de bezoekers van het najaarsevenement aangeven of ze de 4e editie, in december, ook nog gratis willen ontvangen.