Lees het verslag van de DTC 2011

Lees het verslag van de DTC 2011

Op 13 april vond de tweede editie van de Dutch Testing Conference plaats in het Spant! in Bussum. Tijdens deze dag is er op TestNieuws.nl een live blog bijgehouden door Marc Slijper, Andréas Prins en Marco van der Spek. Hieronder kun je lezen hoe de dag is verlopen en lees je van bijna alle presentaties een kort verslag.

18:00
Afsluiting

Na de prijsuitreiking en de  nodige sponsorverplichtingen werd de Dutch Testing Conference afgesloten door Conference Chair Diederik Dekker, waarna de deelnemers de dag afsloten met een borrel op de infomarkt en een zak patat op de parkeerplaats.

———-

17:00
Prijsuitreiking Presentaties

Alle presentaties van vandaag zijn door het Expert Panel beoordeeld op inhoud en originaliteit. Dit heeft geleid tot de volgende top 3.

De derde prijs gaat naar Gert Hoving voor zijn bijdrage over de toegevoegde waarde van Testmanagement bij DUO. Iris Pinkster ontvangt de tweede prijs voor haar presentatie over de de Do’s and Dont’s bij data and application migration. De prijs voor de beste presentatie gaat naar Asmir Babaca. Hij ging in zijn presentatie in op het testproces en de methode om het niet als een proces te zien maar als een levend systeem.

———-

16:49
Key Note 3
The mental laws of all embracing winners
Marlene Krenn

De laatste spreker van de DTC 2011 is Marlene Krenn, de mental-coach van het Spaanse Nationale voetbalelftal dat vorig jaar wereldkampioen werd. Marlene legt de focus op de menselijke emoties, ons onderbewustzijn, ons gevoel. Luister naar je gevoel, dat heeft veel meer gelijk dan welke mening dan ook. Zij helpt mensen te ontdekken waar dat gevoel vandaan komt en hoe we het in ons dagelijks leven kunnen gebruiken. Daar zit volgens haar ook het meeste potentieel, veel meer dan in onze hersenen.

Alle indrukken en signalen die we ontvangen vertalen we in ons onderbewustzijn naar plussen en minnen. De optelsom van deze plussen en minnen beïnvloedt onze stemming, het feit dat we happy zijn of niet. Al deze plussen en minnen dragen we ook met ons mee in onze bagage (rugzak). We kunnen onze stemming beïnvloeden door bijvoorbeeld producten te kopen die we een plus toekennen (onze favoriete koffie in de morgen). Hiermee dragen we actief bij aan het happy zijn.

Daarnaast speelt een rol hoe we tegen anderen aankijken, ‘ik’ versus de mensen om ons heen. Kunnen we omgaan met het feit dat anderen meer succesvol zijn, meer geld of geluk hebben? Kun je blij zijn met het geluk van de ander, of voel je jaloezie? Het is menselijk om jaloers te zijn, maar op lange termijn heb je er veel meer voordeel bij om blij te zijn met het geluk met die ander en je juist te concentreren op de vraag hoe je zelf ook dat geluk kunt vinden.

Hoe gaat Marlene te werk, welke methode gebruikt ze. Verspil bijvoorbeeld geen energie door anderen te benijden om hun geluk of succes. Het “vrijgeven” van die persoon zorgt ervoor dat negatieve energie in jezelf verdwijnt en er op zijn minst een neutrale mood ontstaat. Ze laat mensen deze techniek toepassen waardoor onnodige negatieve energie en emoties plaatsmaken voor een neutrale gemoedstoestand.

Een andere methode is het formuleren van gevoelens. Marlene neemt als voorbeeld “I’m patient with good feeling”. Gebruik hierbij de tegenwoordige tijd. Koppel deze zin aan een kleur, bijvoorbeeld groen, of beter nog, schrijf de zin op een groene PostIt. Elke keer wanneer je vervolgens met de kleur groen wordt geconfronteerd, denk je aan de op opgeschreven zin. Na 21 dagen kan de zin aan een tweede kleur worden gekoppeld, hierdoor worden de confrontatiemomenten talrijker en het onderbewustzijn daardoor ook meer positief geprikkeld. Je kunt deze zinnen ook koppelen aan een symbool. Marlene geeft als voorbeeld een verkeersbord wat je dagelijks meerdere keren tegenkomt.

Samenvattend: je kunt met bovenbeschreven technieken haat en jaloezie uit je onderbewustzijn verbannen. Daarnaast is het van belang om een gevoel wat je hebt ook daadwerkelijk uit te spreken. “Zeg nee als je nee voelt”, geeft Marlene als voorbeeld. Zeg je toch ja, dan blijf je met een negatief gevoel zitten.

Vervolgens gaat ze in op de “Big five for life”. Welke doelen wil je bereiken voordat je uit de wereld stapt. Bedenk deze doelen vlak voor het slapen gaan. Val je daarna in slaap, dan blijven deze doelen de hele nacht tijdens het slapen in de hersenen aanwezig. Kijk je daarentegen vlak voor het slapen naar zeer negatief nieuws op TV, dan blijven de hersenen met deze informatie actief tijdens de slaap. Op deze manier kun je actief je onderbewustzijn programmeren.

Marlene geeft aan dat dankbaarheid een belangrijk onderdeel van ons gevoel moet zijn. Daarnaast is het van belang om niet alleen doelen te stellen, maar ook na te gaan wat er daarna bereikt kan worden. Het onderbewustzijn heeft ook nieuwe doelen nodig na de gestelde doelen, anders ontbreekt de motivatie om de eerstgenoemde doelen te bereiken.

Ten slotte wijst ze op de noodzaak om negatieve zaken in onze “rugzak” niet te laten zitten, maar ze op te lossen. Dit zorgt ervoor dat negatieve bagage uit het verleden verdwijnt en plaats maakt voor positieve energie. Vandaag, maar ook in de toekomst. Doe dingen die je leuk vindt en waar je een passie voor hebt.

———-

15:40
Boekpresentatie “Grip op IT”

Bij de stand van Valori is zojuist het boek “De held die voor mijn nachtrust zorgt – Grip op IT” gepresenteerd. Het boek, geschreven door Derk-Jan de Grood beschrijft de balans tussen de menselijke en de zakelijke kant van IT-projecten. Aan de hand van practische voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe je kunt aanhaken bij de belevingswereld van de business en van het operationeel management. Hoe je een comfortbeleving in plaats van een angstbeleving kunt geven bij het project. Het boekje moet ons aan het denken zetten en ons uiteindelijk met meer plezier projecten doen laten uitvoeren.

———

15:18
Hoe vertel ik het mijn baas? De kunst van testrapportage

Hans van Loenhoud (Polteq) neemt ons mee in de wereld van testrapportages bij de Sociale Diensten in Amsterdam en Rotterdam. In de praktijk heeft Hans nog nooit meegemaakt dat er exact wordt opgeleverd wat er beschreven is en/of wat er beloofd is. Een opdrachtgever heeft daarom veel meer behoefte aan zogenaamde rejectiecriteria dan aan acceptatiecriteria: hoe kan ik het opgeleverde eindproduct weigeren. Bovendien blijken acceptatiecriteria vaak niet helder beschreven te worden.

Hans bespreekt drie case-studies uit de praktijk. In de eerste situatie werd een eindrapportage opgeleverd met een negatief advies (er zaten o.a. nog blokkerende bevindingen in). De eindgebruiker heeft het advies echter ter zijde gelegd en het systeem in productie genomen (“Bij de concurrentie draait het systeem ook, waarom dan bij ons niet?”). Na analyse bleek dat de manier van rapporteren niet aansloot op de manier waarop het business management redeneert, de bevindingen werden niet als een businessrisico gezien.

Bij de tweede situatie heeft Hans daarom een andere manier van rapporteren toegepast, waarbij veel meer de focus werd gelegd op de businessrisico’s. Hierdoor kon het business management de openstaande bevindingen beter interpreteren en er maatregelen op nemen. De manier van rapporteren liet bovendien een groei in gereedheid zien. Er werd wekelijks gerapporteerd waardoor er vertrouwen werd gecreëerd bij de opdrachtgevers over de vooruitgang. De toegevoegde waarde van de rapportage werd dan ook sterk gewaardeerd. De manier van rapporteren was wel erg arbeidsintensief.

In de laatste situatie werd tweewekelijks gerapporteerd. Er werd een subjectieve meting toegepast door de testers te vragen cijfers toe te kennen en op die manier de status van het systeem aan te geven. Hierdoor was de betrokkenheid van de eindgebruikers bij de status van het project heel groot. Dit werkte zeer motiverend voor de betrokken testers. De afstand tot het management was echter groter dan bij het tweede scenario. Bovendien is het een lastig proces waar veel tijd voor de testmanager in gaat zitten. Het live-gaan was uiteindelijk redelijk succesvol, er was wel aandacht gevraagd voor enkele zwakke plekken in het systeem, maar daar werd door de projectmanager geen opvolging aangegeven.

Evaluerend: Waar doen we testrapportage nu voor? Afhankelijk van de persoon die de testrapportage leest bepaal je de vorm (details, overzicht, dashboard). Van belang is ook waar de rapportage voor wordt gebruikt. Is het puur ondersteuning voor de Go Live-beslissing, of is het vooral een PR-middel in een project. Ga daarom eerst na wat de behoefte is en spreek van tevoren af hoe je gaat rapporteren naar je opdrachtgever: wat is de scope, wat komt erin te staan en gebruik je wel of geen dashboards. Vraag gedurende het project ook aan de opdrachtgever of de manier van rapporteren bevalt en stel zonodig deze manier van rapporteren bij. Zorg ervoor dat de boodschap die je als testmanager wilt overbrengen daadwerkelijk overkomt.

Wat betreft acceptatiecriteria is Hans duidelijk: vergeet ze, ze bieden slechts schijnzekerheid. Zeker het werken met getallen (er mogen maar zoveel bevindingen openstaan) zegt helemaal niets. Probeer afspraken op een werkbaar niveau te krijgen. Concentreer je daarbij niet op bevindingen maar op risico’s. Vertaal bevindingen daarom naar risico’s die de business begrijpt, zorg dat je hun taal spreekt. Een Go/No Go-beslissing wil Hans niet meer geven, de consequenties kan hij vanuit zijn rol als testmanager niet overzien.

———

———-

14:30
Testmanagement – Hoe kunnen we helpen

Gert Hoving (Dienst Uitvoering Onderwijs) bespreekt de toegevoegde waarde van testmanagement bij DUO. Gert schetst het speelveld binnen DUO, dat er binnen een systeem meerdere projecten actief zijn die allemaal wijzingen op het systeem doorvoeren. Deze projecten zijn in de meeste gevallen systeemoverschreidend, waardoor een project meerdere systemen in scope heeft. Ook wordt zowel klassiek als middels RUP en Scrum ontwikkeld. Om in dit complexe speelveld als tester te kunnen acteren, is vroegtijdige betrokkenheid en een goede communicatie randvoorwaardelijk.

De verbeteringen in het testproces bij DUO zijn in een aantal stappen doorgevoerd. In het eerste traject is de focus vooral gelegd op de introductie van riskbased testen, het uitvoeren van een PRA en het vastleggen van een teststrategie. In de tweede fase is testmanagement binnen DUO als dienst geintroduceerd. De samenwerking tussen testcoordinatie en projectleiding is sterk verbeterd en de rol van de testmanager heeft verdere invulling gekregen.

Gert trekt vervolgens een parallel tussen voetbal en testmanagement. Net als in een voetbalwedstrijd heeft ook een project een aanpak nodig, een plan waarin je de strategie en afspraken vastlegt. Hierbij is het van belang dat de testaanpak binnen de verschillende projecten op elkaar wordt afgestemd en dat externe koppelingen in de scope worden meegenomen.

De rol van testmanager is neergezet als een staffunctie onder de projectmanager. De testmanager kan zodoende met de projectleiders van de verschillende projecten afspraken maken rondom testvoorbereiding en testuitvoering.

Op dit moment wordt testmanagement binnen DUO ingezet op basis van het risicoprofiel van een project. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar de PRA, maar naar een niveau hoger: wat is de complexiteit van een systeem, hoeveel systemen zijn er bij het project betrokken, etc. Testmanagement is een schaars product binnen DUO, dus er wordt kritisch gekeken waar men de beschikbare middelen inzet.

Gert eindigt met een aantal succesfactoren voor het inrichten van testmanagement. Kijk vooral naar je omgeving, het speelveld. Zorg vervolgens voor toegevoegde waarde waardoor draagvlak ontstaat. Leg ten slotte vast wat je gaat doen, wat je levert en hoe je dat gaat doen.

———-

14:23
Test Automation at EBay
Michael Palotus

Een stap in de wondere wereld test automatisering. Het verhaal zal gaat over eBay heeft gedaan op dit gebied.
Eerst wat cijfers van eBay, elke 3 seconden wordt er 1 vrouwelijke handtas verkocht. De duurste trouwjurk verkocht voor 2125 pound.
EBay heeft ongeveer 60 miljoen lines of code, en 2 biljoen page views per dag.
Dat gezegd hebbend betekend dus dat er best goed getest moet worden.

De trigger voor eBay is vrij simpel, en lijkt een open deur, het was simpel te veel werk om het handmatig te doen.
Gestart met een onderzoek om het vele werk onder controle te krijgen. Elke twee weken regressie testen en daar ging 80% van de tijd heen. Doel was gewoon tijd reductie.

Statement: Automation does not need to find bugs

Doel is namelijk tijd te reduceren en aan te tonen dat software die reeds bestond niet is aangepast.

Na enkele weken was er al een uitslag voor het test automatiseringsproject vragen als wat, hoe, wanneer, en wie zijn hiermee beantwoord.
Vooral gekozen voor open source tooling, wordt dan ook Selenium, Webdriver, TestNG, Maven, Hudsons en Java gebruikt.

Er worden elke dag bij eBay zo’n 3500 geautomatiseerde testgevallen uitgevoerd.
Na de aanpak van eBay met betrekking op de aanpak komen de cijfers.
Ze hebben een zelfde hoeveelheid mensen in test automatiseringsteam maar weten steeds meer bugs van het totaal bij eBay. Dit komt doordat ze het repeterende werk automatiseren en daarmee tijd vrij maken om weer leuke dingen te doen.

Een ander verschil bij de geautomatiseerde uitvoering is dat eBay ze niet sequentieel uitvoert maar parellel met een extra machine(s). Niet nodig om dit vanaf het begin te doen maar je moet wel je project op de juiste manier inrichten vanaf het project.

De grote veranderingen:
- 90% besparing op regressie testen
- 2 uur uitvoeringstijd
- 3500 testen die continu draaien

Final statements
- test automatisering KAN een grote impact hebben
- definieer precies wat je uiteindelijk wil bereiken.
- juiste skill and mindset is noodzakelijk
- do not overautomate
- het doel is niet handmatig testen te doen laten verdwijnen maar te verbeteren.

QUALITY ENGINEERING IS COOL! Is Michaels laatste statement.

———

14:14
De tester op autojacht
Eibert Dijkgraaf (Capgemini Nederland)

Het aanschaffen van een nieuwe auto heeft volgens Eibert overeenkomsten met systeemontwikkeling. Hoe garandeer je dat de eigenaar tevreden is? Eibert vertelt hoe hij zelf een auto heeft uitgekozen. Als eerste koos hij een snelle sportwagen. Maar dat was zonder alle stakeholders te betrekken. Dus na navraag bij vrouw en kinderen werd het een degelijke 7-zitter. De weg daar naar toe ging via het opstellen van de specificaties, zoals kleur, veiligheid en motorinhoud, het reviewen van die specificaties door de stakeholders en het testen van de auto via een proefrit. Maar zelfs dan is het resultaat niet zonder fouten. De nieuwe auto heeft wat onverwachte gebreken, waarvan er ook een aantal tijdens de proefrit over het hoofd gezien zijn of niet getest. Conclusie van Eibert is om vroegtijdig, business driven en volgens een strategie te testen om op die manier met zo min mogelijk fouten live te gaan.

———

13:50
Key Note 2

We starten de middag met de tweede serie Lightning Talks van het Expert Panel. Ruud Teunissen (Polteq) trapt af. Hij blikt terug op de oude datacenters waar het testen ooit begonnen is. Via Internet en Virtualisatie neemt hij ons mee naar de huidige mogelijkheden op het gebied van internet (cloud, IaaS, PaaS en SaaS). Van een relatief “veilig” datacenter zijn we volledig afhankelijk geworden van de internettechnologie. Ruud eindigt met de vraag of ons testproces overweg kan met de techniek en risico’s van de cloud.

Het stokje wordt overgenomen door Maurice Siteur (Capgemini). Maurice geeft aan dat we niet zitten te wachten op tools die mooie dingen kunnen, maar op tools die ons een oplossing (voor een probleem) bieden. Tooling is niet het doel, we vergeten vaak de vraag te beantwoorden, wat willen we nu getest hebben. Vervolgens kunnen we de hoe-vraag beantwoorden. Kijken we naar organisaties van vandaag, dan zien we dat de IT vaak is uitbesteed. Dit betekent dat we ook voor tools naar buiten moeten kijken. Maurice ziet dan ook een centralisatie van het gebruik van testtools ontstaan.

Vervolgens heeft Michiel Vroon (Quaboo) drie boodschappen voor ons. Hij gebruikt het ‘HoloDeck’ uit StarTrek als uitgangspunt. Het kan ons helpen om situaties na te spelen, om zaken oneindig groot te maken en te kunnen tijdreizen. Hij pleit er dan ook voor om in elke organisatie een HoloDeck in te richten. Gebruik daarvoor de waardevolle kenners van met name de beheerorganisaties (“de babyboomers”). Maar laten we ook niet vergeten te genieten van het leven, aldus Michiel.

Rik Marselis (Sogeti) neemt ons ook mee terug in de tijd. De tijd waarin we een boek kochten bij een winkel die op een microfiche keek of het boek te bestellen was. We gingen naar huis en konden vervolgens na twee weken het boek ophalen. Heel beperkt werd er al gebruik gemaakt van IT. Vandaag gebruiken we een iPad waarmee we 1 minuut later een boek hebben besteld. Totdat er ergens een server plat ligt of een lijntje niet werkt. We zijn volkomen afhankelijk geworden van de techniek. Hier zien we het verschil tussen IT en BT (Business Technologie) waarmee het ketentesten in beeld komt. Ketentesten kan niet altijd ons complete businessproces testen, we focussen ons daarom veelal op deelprocessen.

Tim Koomen eindigt de Lighting Talks met een betoog over de diversificatie van testrollen. We zien in ons vakgebied steeds meer de ontwikkeling dat er nieuwe testrollen ontstaan. Deze ontstaan als gevolg van wijzigingen in onze organisatie, bijvoorbeeld het feit dat we software-ontwikkeling uitbesteden. Maar ook Agile zorgt voor een wijziging van testrollen. De inhoud van de rol van de tester is bij een Agile-aanpak heel anders dan de rol van de tester bij een waterval-aanpak. Tim eindigt met de vraag of we mee willen gaan in deze ontwikkeling, of dat we vast willen blijven houden aan onze traditionele rollen.

——–

12:08
Nieuw boek over ketentesten van Capgemini

Vandaag lanceert Capgemini een geheel vernieuwde uitgave van het boek “The Complexity of Chain Testing”. De eerste twee exemplaren zijn zojuist tijdens de DTC 2011 uitgereikt aan Dick Reuderink, hoofd Testing van Duo en aan Marco van der Spek van Testnieuws.nl.

Omdat de eerste editie van het boek was uitverkocht, heeft Capgemini besloten een nieuwe druk in een geheel nieuw jasje uit te brengen. De bestaande hoofdstukken uit de eerste druk zijn herschreven en/of bijgewerkt. Daarnaast zijn er twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd die ingaan op de inrichting van een permanente ketentestorganisatie en het testen van de gehele procesketen.

Het boek beschrijft niet zozeer een complete methodiek en aanpak voor ketentesten, maar gaat vooral in op de ervaringen vanuit de praktijk bij het opzetten en uitvoeren van een ketentest. Met name het nieuwe hoofdstuk over de gehele procesketen beschrijft wat er allemaal komt kijken bij een dergelijk traject en welke partijen betrokken zijn. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal waardevolle Tips & Tricks voor de verschillende aandachtsgebieden zoals teststrategie, quality assurance, project assignment en de uitvoering van een ketentest. Het boek richt zich vooral op het management dat betrokken is bij de beslissing om een ketentest uit te voeren (op basis van een haalbaarheidsonderzoek) en op ketentestmanagers die de test opzetten en coördineren. Het boek is vanaf vandaag beschikbaar.

———-

11:37
A cloud of testing door Ewald Roodenrijs

Ewald start zijn presentatie met wat cijfers over ons gebruik van de infrastructuur. Wat blijkt slechts 15% wordt effectief gebruikt. Wij als testers doen het iets beter en gebruiken wel 34% procent van onze testomgeving.

De boodschap is hier: we kunnen dus nog wel even groeien, wat infrastructuur betreft.

Hoe helpt Cloud ons dan met testen?
- We gaan betalingen naar wat we nodig hebben.
- Je bent meer flexibel, gemakkelijk op en afschalen
- Het helpt je ook om je meer compliant te worden. Cloud zitten ook risico’s wat security betreft, maar je weet wel wat je hebt en kunt doen

Vooral het infrastructuur aspect aan de Cloud is nuttig voor testers. Je gaat vooral de resources inzetten op moment dat je ze nodig hebt.

Zijn ook issues om op te letten:
- je moet gevirtualiseerd zijn om naar de Cloud te gaan
- zorg dat je gestandaardiseerd bent.
- soms wordt het simpel geschetst maar je hebt wel degelijk kennis nodig van de techniek.
- ken je huidige test infrastructuur, sommige bedrijven hebben 3000 applicaties en weten niet echt wat, wat doet.
- voor legacy systems is het moeilijk om naar de Cloud te gaan. (Cloud providers bieden nu al VPN verbindingen vanuit Cloud naar achterland met mainframe systemen.

Komt discussie in de zaal op gang, over compliancy, security en wie waarvoor verantwoordelijk is. Start maar eens met een private Cloud om het principe te leren kennen.

Ook de Cloud moet worden getest op verschillende manieren. Zowel het naar de Cloud brengen van de applicatie als ook het op en neer schalen.

———–

11:34
Requirements, een kwestie van vroeg beginnen.

Ron Rouhof (SQS) gaat in zijn presentatie in op de requirements binnen een project. Ron start met een demo van een helicopter, het eindresultaat van een uitbestedingstraject in China. De helicopter werkt maar voldoet toch niet helemaal aan de gestelde requirements.

Vervolgens wordt gekeken naar huidige metingen over het succesvol zijn van projecten. In de praktijk blijkt dat een groot deel van deze projecten niet binnen tijd en/of budget wordt opgeleverd. Zoomen we in, dan blijkt dat 70% van de fouten ontstaat in het voortraject van een project, waarbij slechts 10% van die fouten op tijd in het traject wordt ontdekt.

We blijken met z’n allen heel veel te communiceren, maar vergeten maar al te vaak de kern van onze boodschap te benoemen. Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn en daardoor achterwege blijven, kunnen voor een andere partij essentiële informatie bevatten.

SQS heeft daarom een hulpmiddel ontwikkeld, genaamd Early Error Detection (EED), een aanpak waarbij in een vroeg stadium fouten in requirements en specificaties worden gevonden. Door gebruik te maken van dit hulpmiddel wordt structuur aan de opgestelde specificaties en ontwerpen afgedwongen, waarna geautomatiseerd testcases kunnen worden gegenereerd, gebruikmakend van formele testtechnieken, inclusief de verwachte eindresultaten. Uiteindelijk moet dit leiden tot een reductie van het aantal testgevallen (tot 50%).

Is dit hulpmiddel ook inzetbaar bij Agile/Scrum-projecten? Volgens Ron is dit zeker mogelijk, mits voorafgaand aan een iteratie wordt gestart met het vastleggen van de structuur van de specificaties. Tijdens de Sprints wordt de benodigde informatie aangevuld en is men in staat de testcases te genereren. Wijzigingen in de specificaties kunnen door EED worden afgevangen door eenvoudig de testcases opnieuw te genereren. Vervolgens wordt een deel van de testcases tijdens de Sprints uitgevoerd en een deel daarna (als alle specificaties compleet zijn). Dit betreft dan vooral de regressietestgevallen.

Ron laat ten slotte een praktijkvoorbeeld zien waarbij EED heeft gezorgd voor een aanzienlijke FTE- en kostenbesparing. In dit voorbeeld heeft EED ervoor gezorgd dat er kritisch is nagedacht over de kwaliteit en volledigheid van de requirements. Het is geen wondermiddel wat automatisch zorgt voor betere requirements, maar wel een middel om over een goede en volledige structuur van de requirements na te denken, het vertrekpunt voor de geautomatiseerde generatie van testcases.

———

10:58
Iris pinkster (Professional Testing)
Data and Application Migration The do‘s and don‘ts

Het migreren van data en applicaties duurt meestal langer dan gepland, is het IT landschap complexer dan gedacht of onderschat, is het architectuurplaatje niet up-to-date of ligt de focus van het testen meer op de functinaliteiten in plaats van op de veel belangrijkere zaken als connectiviteit en performance.

Welke migratie-strategie je gebruikt en op welke manier de migratie plaats gaat vinden is van invloed op het testproces. Bijvoorbeeld als je alles opnieuw op gaat bouwen zijn alle testfases en testsoorten nodig. Maar bij een binary copy, waar alles bit voor bit overgezet wordt, of bij Lift en Shift, waarbij de hardware opgepakt wordt en verplaatst, is veel minder testen nodig omdat bestaande zaken min of meer ongewijzigd blijven. Uiteraard is de vraag welke testen precies nodig zijn bij een migratie afhankelijk van hoe kritisch bepaalde zaken zijn voor de business.

Iris gaf door middel van een aantal praktijkvoorbeelden weer hoe testen rondom data en applicatie migratie aangepakt kan worden. Ze sprak uit ervaring opgedaan bij meerdere opdrachten die ze heeft uitgevoerd bij klanten. Naast de juiste teststrategie gebruiken en het niet alleen focussen op functionele testen is het ook belangrijk om de business aan te laten haken in verband met de acceptatie. Als belangrijkste punt gaf Iris aan de zaal mee om de migratie niet te onderschatten.

————-

10:45
Voorspelbare resultaten in onvoorspelbare tijden

Hans Somers (Belastingdienst) en Jos van Rooyen (Bartosz) vertellen hun ervaringen binnen een programma in het speelveld van het vervangen van een oud systeem, een ondertussen steeds kritisch wordende burger die 7*24 uur over informatie wil beschikken en de noodzaak om processen beter te kunnen sturen. Hans schetst het proces waarbij de IT-systemen steeds meer centraal kwamen te staan en er daardoor onvoldoende aandacht ontstond voor het proces, de organisatie en de middelen. Testen was initieel zeer solistisch gepositioneerd, de scope van een project niet bevroren en de omgeving buitengewoon complex.

Bovengenoemde factoren maken de beslissing om live te gaan dan ook bijzonder lastig. Om deze beslissing te vereenvoudigen is een aanpak gekozen die de processen centraal stelt en waarbij de klant (de actor) de ICT aanstuurt. Door het proces centraal te stellen ontstaat er grip op de risico’s van het totale proces en de onderliggende (sub)processen. Op basis van het centrale bedrijfsproces (van klant tot klant) is vervolgens gekeken welke ICT-componenten dat bedrijfsproces ondersteunen.

Hoe bereik je vervolgens voorspelbaarheid bij de business in een dergelijke complexe structuur. Belangrijk is dat vooral je stakeholders betrokken zijn en dat ook blijven, en dat er tegelijkertijd alignment komt tussen business en IT. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe testrol, namelijk de testmonitor. Deze rol focust op het proces, de organisatie en de middelen (o.a. de hardware). De rol zorgt ervoor dat niet alleen de focus op IT wordt gelegd, maar vooral op de integratie. Hierdoor is men veel beter in staat de kwaliteit te beoordelen en te voorspellen welke ontwikkelingen in dit veranderlijke speelveld op je af komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een dashboard waarbij knelpunten tot op procesniveau, organisatie-eenheid of per middel zichtbaar worden.

Genoemde aanpak kent een aantal randvoorwaarden. Zo is het van belang dat er toegang tot relevante informatie wordt verkregen. Daarnaast is het noodzakelijk om in de keuken van alle partijen te kunnen kijken, om vervolgens een maximale samenwerking tussen deze partijen te kunnen bewerkstelligen. Daarom is de positionering van de rol testmonitor ook op programma-/projectniveau.

De gekozen aanpak blijkt succesvol te zijn. De samenwerking is verbeterd binnen de multidisciplinaire teams waar ook de business is vertegenwoordigd en de benodigde informatie is snel beschikbaar. Daardoor is het inzicht en de grip op kwaliteit toegenomen. De focus ligt primair op de totale keten en niet op de deelprojecten.

Vanuit het publiek wordt gevraagd waarom de rol van testmonitor en die van testmanager uit elkaar is getrokken. Dit is vooral gedaan om de business meer te betrekken, de testmonitor opereert ook vanuit de business en geeft uiteindelijk een onafhankelijk vrijgave-advies. De testmanager focust zich in het proces meer op de risico’s, de teststrategie en de verschillende testsoorten.

———-

10:11
De dromen en nachtmerries van een OTAP-omgeving

Ben Visser en Conrad Horsten (Sogeti) geven presentatie over de OTAP omgeving.

Zijn grofweg 5 knelpunten bij klanten met testinfrastructuur, dit is gebleken uit de praktijk.
- gezamenlijk gebruik van testinfrastructuur
- te laat opleveren van de JUISTE testinfrastructuur
- ontbreken van eenduidig en uniform beheer
- ontbreken van afspraken, of onbekend bij de verschillende partijen
- verschuiving van losse applicatie naar ketentesten

Ben legt uit welke terminologie er wordt gebruikt. Blijken er een heleboel te zijn als je even zoekt op Google vind je tientallen namen. Boodschap van Ben is: zorg voor een duidelijke definitie, hij adviseert de benaming van TMap te gebruiken.
Reden van deze knelpunten is dat we eigenlijk leven in twee verschillende werelden. Dit is de kTest Wereld en Infrastructuur wereld. Vergelijk dit maar met de trappen van Escher (relativity). Ben legt uit hoe de testwereld in elkaar steekt.
Conrad pakt het over, en geeft aan de de infrastructuur wereld totaal anders is. Heel oplossingsgericht en pragmatisch. Infrastructuur wereld denkt ook altijd technische oplossingen.
De oorzaken worden gevolgd door de droomwereld hoe gaat deze eruit zien.
Eerst een discussie in de zaal over wie betaalt de testomgeving? Is dit de business of is dit ICT afdeling. Bedrijven pakken het verschillend aan, sommige in de zaal twijfelen, mogelijk veroorzaakt doordat ze niet weten wie er over hun omgeving gaat.

De mannen op het podium komen halverwege wat in tijd nood, discussie wordt stukje afgekapt, en helaas een aantal goede vragen/slides worden doorgeklikt.
Een van de puzzelstukjes voor de droomwereld is het hebben van een lifecycle model voor de omgevingen. Maak hier gebruik van standaarden van BISL, ASL en ITIL.

Tweede puzzelstukjes is het groeimodel. Principe gebaseerd op TPI, dit model meet op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bestaande uit visie, beleid, een aanpak en gewoon praktische hulpmiddelen.
Krijg op strategisch niveau inzicht in wie is waarvoor verantwoordelijk, eigenaar, zak geld en wie gebruikt het. Het hebben van een overzicht van test levels en specifieke omgevingen zorgt ervoor dat je grip krijgt op je omgeving.
Resultaten van het assessment zijn een Spider diagram die laat zien waar je staat en waar je heen wil en een groeiscenario, van de huidige naar de toekomstige situatie.
Les voor testers: we moeten niet om een omgeving vragen, maar aangeven wat we willen hebben. De infrastructuur wereld zal dan zorgen voor de juiste oplossing. Conrad stelt dat er zelfs mogelijkheden zijn om in productie te testen met wat “technische trucjes”. We krijgen dus een spannende toekomst.

Tot slot nog de oplossingsrichingen:
- centrale coördinatie
- inzicht creëren
- spelregels opstellen, liefst niet alleen mondeling maar op papier
- introduceer omgevingtypen, maw maak je vraag inzichtelijk.
- gebruik test infrastructuur als testomgeving.

———-

9:10 uur
De eerste Lightning Talks

De voorzitter van de Expert Group is Anko Tijman, hij doet de aftrap. Anko refereert aan het “expert” zijn en daagt het publiek uit om de experts aan de tand te voelen. Voor de Expert Group is naast de algemene hashtag #DTC11 op Twitter de hashtag #DTCExpert beschikbaar. Na Anko is het woord aan Bart Knaack die zich afvraagt of het beroep “tester” er over tweehonderd jaar ook nog zal zijn, zoals klassieke beroepen als timmerman die nu al een lang bestaansrecht hebben. Of wordt het een vergeten beroep zoals rietdekker en ketellapper. Hij vermoedt van wel en verwacht dat er binnen het testvak nieuwe rollen ontstaan. We zullen meegroeien en meeveranderen met de ontwikkelingen binnen software-development.
Bob van der Burgt gaat in op Lean Thinking en wijst op de activiteiten die je in het testvak uitvoert en daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor de klant. Laten we die activiteiten uitvoeren die uiteindelijk geen waste blijken te zijn. Waarom bijvoorbeeld langdurig bezig zijn met het handmatig opstellen van testgevallen om vervolgens geen tijd meer te hebben om ze uit te voeren. Kijk naar het proces en verbeter bestaande activiteiten om ze daadwerkelijk toegevoegde waarde te geven.

Het woord is vervolgens aan Derk-Jan de Grood. Derk-Jan zoekt de uitdaging in projecten waar een succesvol eindresultaat niet vanzelfsprekend is. Hij beschrijft de angst die kan ontstaan als blijkt dat doelen niet gehaald kunnen worden en het project daardoor faalt. Wanneer we op dat moment als tester in staat zijn toegevoegde waarde te leveren en met de juiste methoden en aanpak, dan kunnen we maximaal succesvol zijn.
Anko neemt het woord over van Derk-Jan en laat zien hoe Agile het traditionele testen zal gaan beïnvloeden. Agile is niet primair gericht op het proces, maar vooral op houding en values. Samenwerken met anderen, teamwork, reageren op wijzigingen en expertices die elkaar aanvullen maar tegelijkertijd ook versterken.
Ten slotte bespreekt Jurian van de Laar objective-driven test process improvement met behulp van TMMi binnen een Agile-omgeving. Is TMMi als procesmodel verouderd en bureaucratisch? Kan deze combinatie met Agile dan wel werken, een aanpak die bekend staat als practisch en flexibel. Volgens Jurian kan dit zeker het geval zijn en is er geen specifieke Agile-variant van TMMi voor Agile nodig. De volwassenheidsniveaus zijn prima te plotten op de Agile-aanpak.

Na deze snelle Lightning Talks stroomt de zaal leeg voor de eerste koffiebreak. De aanwezigen hebben genoeg stof tot nadenken om straks de experts met kritische vragen aan de tand te voelen.

———-

9:00 uur
Opening

Inmiddels is het iets na 9:00 uur en stroomt de grote zaal van het Spant! vol. De DTC 2011 wordt geopend door Diederik Dekker, namens de sponsoren en het Conference Board van de Dutch Testing Conference. Het publiek mag al snel weer opstaan, de opening bestaat uit een gemeenschappelijke fitness-oefening! De boodschap is duidelijk: wees toppfit, gebruik je hersens en wees gereed voor een interessante maar ook intensieve dag. De Expert Group wordt aangekondigd voor het eerste deel van de Lightning Talks, waarover later meer.

———-

8:45
Helicopterview

Tijdens de opbouw van de stands wordt het aanwezige publiek plotseling verrast door een “unidentified flying object”. Het blijkt de Parrot Drone te zijn, een futuristische helicopter die op afstand door een iPhone kan worden bestuurd. De Drone wordt door Systemation aan het einde van de dag verloot onder de deelnemers. Ook bij SQS speelt de helicopter een centrale rol, daar wordt elk uur onder de deelnemers een helicoptervlucht verloot. Een extra reden om bij de DTC aanwezig te zijn! Inmiddels zijn alle stands gereed en gaan we ons opmaken voor de opening van 9:00 uur.

———-

8:15
Voorbereidingen DTC 2011 in volle gang

In het Spant! In Bussum zijn de voorbereidingen voor de 2de Dutch Testing Conference inmiddels in volle gang. In de centrale hal worden door de deelnemende partijen stands opgebouwd waar de bezoekers tussen de verschillende presentaties door terecht kunnen voor verdere informatie. Op de diverse podia waar de presentaties plaatsvinden, wordt alles in gereedheid gebracht en worden de geluidsinstallaties en beamers nog even aan een laatste test onderworpen. Om 9:00 uur zal de DTC 2011 officieel van start gaan met een korte openingsspeach, gevolgd door de eerste Key Note (“Preparing for cloudy weather”) van de Expert Group.