Testershulp onder handbereik!

Begin dit jaar was ik een weekeinde in Friesland. Ik nuttigde daar mijn lunch in restaurant de Swarte Hean. Het hele jaar door bezoeken dagelijks vele fietsers het restaurant. Omdat fietsers ook wel eens pech hebben, heeft de ANWB een handige rijwielhulpkist geplaatst met daarin het nodige gereedschap om een fiets te repareren. Dat zette me aan het denken.

Niet alleen fietsers komen wel eens in nood, ook wij testers kennen onze moeilijke momenten. Te veel testwerk in  te korte tijd, instabiele omgevingen, problemen met versiebeheer, problemen met  deployment, you name it.  Sommige van die problemen kunnen we binnen de testkamer oplossen. Veel problemen hebben echter hun oorzaak elders in de organisatie, of kunnen alleen goed verholpen worden met de hulp van onze niet-testers. Processenveranderingen en het betrekken van collega’s buiten de testdiscipline kan een uitdaging zijn. Soms is deze uitdaging zelfs zo groot, dat je je als tester niet hoeft te schamen als je af en toe wanhopig denkt; “hoe nu verder?”

Zou het daarom niet erg gemakkelijk zijn als er voor ons op elk kantoor een testershulpkist geplaatst zou zijn?  Is het geen prettige gedachte  om in tijden van nood terug te kunnen grijpen op handige tools, die ons wijsheid, richting en hulp bieden voor een succesvol testtraject?  Prachtig! Maar… wat zou er eigenlijk in die testershulpkist moeten zitten?

Een rondvraag onder collega’s leverde een gemêleerd beeld op. Er zijn collega’s die geholpen zijn met sterke koffie en pasklare methodieken, terwijl anderen liever naar de testontwerptechnieken grijpen. Ook planningstechnieken, risico-workshops en dashboards behoren tot het instrumentarium waarmee de tester geholpen is. Ondanks deze uiteenlopende wensen kwam uit de discussies die we voerden ook één gemeenschappelijk punt  naar voren: tools hebben is een ding, ze succesvol toepassen een ander.

Kijk ik om me heen naar de testers in nood, dan ontstaat die nood  niet door het gebrek aan tools . Jos van Rooyen geeft in zijn column van 12 april een mooie beschrijving van een testmanager die samen met zijn stakeholders de teststrategie vaststelt. Hij organiseert hiervoor een workshop. Hij kent zijn tools en bereidt zich goed voor.  Hij start de workshop en wat gebeurt er?  “De stakeholders kijken elkaar niet begrijpend aan en zijn direct het spoor volledig bijster”. Oorzaken: er blijkt een grote kloof te zitten tussen de belevingswereld van de testmanager en die van de belanghebbenden en ze spreken elkaars taal niet. Los van het feit of de testmanager in dit voorbeeld de juiste tools inzet, blijkt de werkelijke succesfactor te zitten in de wijze waarop hij weet aan te haken  op de belevingswereld van de deelnemers en de mate waarin deze bereid zijn om mee te werken. De succesfactor is dus niet de inzet van de juiste tools, maar het op de juiste wijze enthousiasmeren van de stakeholders.

Willen we de participatie van de stakeholders, dan zullen we hen bijvoorbeeld moeten laten inzien dat de tijd die zij investeren wordt beloond. Dit overtuigen is een proces dat zich niet binnen de testerskamer afspeelt, maar juist daarbuiten, in de wandelgangen, op de kamer van de projectmanager, bij de gebruikers. Het is een dialoog die gevoerd wordt in de taal van de belanghebbenden en projectmanagers en die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld. Het is daarbij belangrijk dat wij testers aanhaken bij wat er in de organisatie speelt en op waarde  kunnen inschatten wat de belanghebbenden inbrengen. 

De tools die hierbij onmisbaar zijn, staan niet in de testboeken, maar hebben alles te maken met het in contact zijn met en langszij komen bij onze collega’s. Hiervoor zijn domeinkennis, empathie en communicatievaardigheden nodig. Dit zijn naar mijn mening de echte tools, die we onder handbereik willen hebben.  Tja, testen is niet zo mechanisch als fietsen en de tools die ons werkelijk verder helpen zijn daarmee minder eenduidig dan een schroevendraaier of een bandenlichter. Maar, dat maakt het testvak juist zo interessant.

——————————————————————-
Derk-Jan de Grood werkt als testexpert bij Valori. Hij adviseert organisaties bij het inrichten en verbeteren van hun testactiviteiten. Als productmanager werkt hij aan innovaties in het Valori dienstaanbod. Daarnaast spreekt en publiceert hij met groot enthousiasme over ontwikkelingen in het testvak.
© Derk-Jan de Grood.